Zoekresultaten

48 resultaten voor keyword:Turkije
48 resultaten voor keyword:Turkije

Pagina 2 van 2

Bevolkingsprognose 2010-2060: veronderstellingen over immigratie

Bevolkingstrends, 2e kwartaal 2011. De uitkomsten van de nieuwe bevolkingsprognose voor de periode 2010–2060 zijn mede gebaseerd op veronderstellingen over de immigratie. Op grond van analyses van...

Artikelen

Bevolkingsprognose 2010-2060: veronderstellingen over immigratie

De uitkomsten van de nieuwe bevolkingsprognose voor de periode 2010-2060 zijn mede gebaseerd op veronderstellingen over de immigratie. Op grond van analyses van migratiepatronen en migratiemotieven...

Artikelen

Herziene versie: Steeds meer AOW'ers naar het buitenland

In juni 2009 woonde een op de tien AOW’ers in het buitenland. Tien jaar geleden was dit nog een op de vijftien. Het aantal AOW-gerechtigden in het buitenland steeg in tien jaar tijd met ruim 80...

Artikelen

Steeds meer AOW'ers naar het buitenland

In juni 2009 woonde een op de tien AOW’ers in het buitenland. Tien jaar geleden was dit nog een op de twintig.

Artikelen

Export naar Turkije licht toegenomen

In 2008 heeft Nederland voor bijna 4 miljard euro aan goederen naar Turkije uitgevoerd.

Artikelen

Daling migratiehuwelijken Turken en Marokkanen zet door

In 2007 trouwden ruim 26 duizend allochtonen, van wie ongeveer een kwart afkomstig was uit Turkije en Marokko.

Artikelen

Bevolkingsprognose 2006-2050: veronderstellingen over immigratie

Bevolkingstrends, 1e kwartaal 2007. De uitkomsten van de nieuwe bevolkings- en allochtonenprognose zijn mede gebaseerd op veronderstellingen over het toekomstige aantal immigranten. Op basis van...

Artikelen
Artikelen
Artikelen
Artikelen
Artikelen

Bevolkingsgroei blijft laag

In het eerste kwartaal van 2005 is het aantal inwoners van Nederland met bijna 5 duizend toegenomen. Door het lage aantal geboorten en hoge aantal overledenen is de bevolkingsgroei nog steeds laag.

Artikelen
Artikelen
Artikelen

Bevolkingsgroei in 2004 gehalveerd

Op 1 januari 2005 telde Nederland 16,3 miljoen inwoners. De bevolking is in 2004 met slechts 34 duizend personen toegenomen. In 2003 was de groei nog tweemaal zo groot. Sinds 1920 heeft een dergelijk...

Artikelen
Artikelen
Artikelen
Artikelen
Artikelen