Handel met Turkije toegenomen

In de eerste zes maanden van dit jaar werd voor 1,3 miljard euro naar Turkije geëxporteerd. Dit is 14 procent meer dan in de vergelijkbare periode in 2004. Van de totale Nederlandse goederenuitvoer gaat 1 procent naar Turkije. De Nederlandse export naar Turkije laat al drie jaar achter elkaar flinke stijgingen zien. Ook in het eerste halfjaar van 2005 zijn er meer goederen naar Turkije uitgevoerd dan in dezelfde periode een jaar eerder.

Goederenuitvoer, Turkije

Goederenuitvoer, Turkije

Uitvoer: computers

Computers en computeronderdelen spelen een belangrijke rol in de Nederlandse goederenhandel. Nederland produceert vrijwel geen computers. Toch worden veel computers, vooral uit Azië, via ons land verder gedistribueerd naar het Europese achterland. Daarom is het niet vreemd dat ook in de uitvoer naar Turkije computers en computeronderdelen het grootste aandeel in de export leveren.

Importaandeel kleding uit Duitsland, China en Turkije

 Importaandeel kleding uit Duitsland, China en Turkije

Kleding bepaalt het beeld van de invoer

De afgelopen jaren is ook de invoer uit Turkije onafgebroken gegroeid. In tien jaar tijd is de invoer bijna 2,5 maal zo groot geworden. In 2004 werd voor 1,4 miljard euro aan goederen uit Turkije geïmporteerd. Ook in het eerste halfjaar van 2005 is de invoer uit Turkije toegenomen en wel met 15 procent tot 0,8 miljard euro. Het grootste gedeelte van de invoer bestaat uit kleding, namelijk 44 procent. Voor wat betreft de totale Nederlandse import van kleding staat Turkije na Duitsland en China op de derde plaats. Het effect van het opheffen van de importbeperking van Chinees textiel (1 januari 2005) is in cijfers duidelijk zichtbaar.

Wiel Packbier