Buitenlandse echtparen

Op 1 januari 1998 woonden in Nederland 185 000 echtparen waarvan beide partners in hetzelfde buitenland waren geboren. Op 1 januari 1992 waren er 165 000 van deze buitenlandse echtparen. De helft van deze echtparen bestond vorig jaar uit partners die beiden in Turkije (55 000) of Marokko (37 000) zijn geboren.

Een in Nederland geboren man is gemiddeld bijna tweeënhalf jaar ouder dan zijn in Nederland geboren partner. In Marokkaanse gezinnen is de man gemiddeld zes jaar ouder dan zijn vrouw. Bijna 10% van de in Marokko geboren mannen is zelfs vijftien jaar ouder dan hun partner. Bij Nederlandse gezinnen is dit percentage minder dan één.

Verschil leeftijd tussen huwelijkspartners naar land van herkomst

Verschil leeftijd tussen huwelijkspartners naar land van herkomst
Vrouwen in een Marokkaans echtpaar hebben zich gemiddeld vijf jaar later dan hun mannen in Nederland gevestigd. Van echtparen waarvan beide partners in Turkije zijn geboren, kwam de vrouw gemiddeld iets meer dan drie jaar na haar man naar Nederland. Voor andere nationaliteiten is dit verschil een stuk kleiner.

Verschil in verblijfsduur in Nederland tussen buitenlandse huwelijkspartners

Verschil in verblijfsduur in Nederland tussen buitenlandse huwelijkspartners
Han Nicolaas