Herziene versie: Steeds meer AOW'ers naar het buitenland

Dit is een herziene versie van de eerder verschenen versie op 7 september 2009 . Hiierin stond dat tien jaar geleden een op de twinitig AOW'ers in het buitenland woonde. Dat moet zijn een op de vijftien.

In juni 2009 woonde een op de tien AOW’ers in het buitenland. Tien jaar geleden was dit nog een op de vijftien. Het aantal AOW-gerechtigden in het buitenland steeg in tien jaar tijd met ruim 80 procent tot 268 duizend. In meer dan 90 procent van de gevallen gaat het om onvolledige AOW-uitkeringen.

De meeste AOW’ers in het buitenland wonen in België en Spanje. In juni 2009 ontvingen 55 duizend mensen in België een AOW-uitkering. In Spanje ging het om 42 duizend personen.

Het aantal AOW’ers woonachtig in Turkije en Marokko steeg sterk. In juni 2009 was het aantal uitkeringen in Turkije ruim 19 duizend en in Marokko bijna 11 duizend. Voor beide landen is dit 3,5 keer hoger dan tien jaar geleden. Een verklaring hiervoor is dat AOW-gerechtigde Turken en Marokkanen steeds vaker terugkeren naar hun land van herkomst.

Groei van het aantal AOW-uitkeringen

Groei van het aantal AOW-uitkeringen

Geessiena Lycklama à Nijeholt

Bron: StatLine, AOW-uitkeringen