Minder migratiehuwelijken Turken en Marokkanen

De meeste Turkse en Marokkaanse mannen in Nederland trouwen met een vrouw van dezelfde herkomst, uit Nederland of hun land van herkomst. In 2006 liet ongeveer een kwart van de Turkse en Marokkaanse mannen in Nederland die trouwden, hun bruid overkomen uit Turkije of Marokko. Dit is duidelijk minder dan vijf jaar eerder.

Huwende Turkse mannen in Nederland, naar herkomst bruid

Huwende Turkse mannen in Nederland, naar herkomst bruid

Weinig huwelijken met autochtonen

Van de Turkse en Marokkaanse mannen die in 2006 trouwden, deed slechts een op de tien dat met een autochtone vrouw. Dat komt neer op ongeveer 150 huwelijken per jaar.

Verreweg het grootste deel van de Turkse mannen die in 2006 trouwden, koos voor een Turkse bruid uit Nederland (54 procent) of een uit Turkije (27 procent). In 2001 liet nog 56 procent van de Turkse mannen hun bruid overkomen uit het land van herkomst. Het aantal migratiehuwelijken is voor Turken de afgelopen jaren dus flink gedaald: van zo’n 1100 in 2001 tot nog maar 400 in 2006. Het aandeel huwelijken met een Turkse partner uit Nederland is de laatste paar jaar juist gestegen.

Huwende Marokkaanse mannen in Nederland, naar herkomst bruid

Huwende  Marokkaanse mannen in Nederland, naar herkomst bruid

Vergelijkbaar beeld Marokkanen en Turken

Bij de Marokkaanse mannen is een vergelijkbaar beeld zichtbaar. Ook hier trad een daling op in de migratiehuwelijken: in 2006 trouwde 23 procent van de Marokkaanse bruidegommen met een bruid uit Marokko (360 huwelijken), tegen 57 procent in 2001 (1000 huwelijken). Daarbij vond ook voor deze groep vanaf 2004 een sterke stijging plaats van het percentage huwelijken met een partner van dezelfde herkomst uit Nederland.

Strengere regels

De daling van het aantal migratiehuwelijken is mogelijk een gevolg van de maatregelen die in 2004 zijn ingevoerd en die strengere eisen stellen aan dergelijke huwelijken.

Ook andere factoren zullen een rol spelen, zoals integratie en de veranderende samenstelling van de allochtone bevolking naar generatie. Zo zullen allochtone jongeren van de tweede generatie liever trouwen met een partner die net als zij in Nederland is opgegroeid, dan met iemand uit het land van hun ouders.

Mila van Huis

Bron: Bevolkingstrends 4/2007, Partnerkeuze van allochtonen