Hoogste aantal emigranten sinds 1954

In 2004 zijn 49 duizend mensen die in Nederland zijn geboren in het buitenland gaan wonen. Dit aantal is sinds 1954 niet zo hoog geweest. De meeste Nederlandse emigranten gaan naar Duitsland en België.

Werk of partner

In 2003 emigreerden 7,2 duizend in Nederland geboren mensen naar België en 6,2 duizend naar Duitsland. Werk en relatievorming zijn de belangrijkste redenen om te vertrekken. Andere motieven om in België of Duitsland te gaan wonen zijn gunstiger belastingtarieven en lagere huizenprijzen.

Naar het Verenigd Koninkrijk vertrokken in 2003 3,0 duizend Nederlanders, naar Frankrijk en Spanje 2,1 duizend. Deze laatste landen zijn vooral bij ouderen een populaire bestemming.

Immigratie en emigratie van Nederlanders

Immigratie en emigratie van Nederlanders

Emigratie en conjunctuur

Er is een samenhang tussen buitenlandse emigratie en economische conjunctuur. In perioden van sterke economische groei, zoals rond het eind van de jaren negentig, bereikte de immigratie een hoogtepunt. Het gaat hierbij om de terugkeer van mensen die eerder uit Nederland waren vertrokken. De emigratie was in de late jaren negentig juist laag in vergelijking met de jaren daarvoor.

Australië en Canada

In 2001 woonden er ruim 700 duizend Nederlanders in de andere OESO-landen. Canada, de Verenigde Staten en Australië tellen met Duitsland en België de meeste Nederlandse emigranten. Turkije valt net buiten de toptien van belangrijkste emigratielanden. De emigratie naar Turkije heeft een ander karakter dan die naar de andere landen. Het gaat hier voornamelijk om in Nederland geboren mensen met een Turkse achtergrond die zich in Turkije hebben gevestigd.

Nederlanders die in het buitenland wonen, 2001

Nederlanders die wonen in het buitenland, 2001

Emigratiegolf jaren vijftig

De grote aantallen Nederlanders in Canada, de Verenigde Staten en Australië zijn een afspiegeling van de emigratiegolf in de jaren vijftig van de vorige eeuw. Uit angst voor overbevolking en werkloosheid vertrokken toen jaarlijks gemiddeld 33 duizend Nederlanders naar Australië, Canada, de Verenigde Staten, Nieuw-Zeeland en Zuid-Afrika. In 1952 beproefden meer dan 50 duizend Nederlanders hun geluk in één van deze landen. De emigratie werd van overheidswege aangemoedigd en financieel ondersteund.

In het begin van de jaren zestig nam deze emigratiegolf, mede onder invloed van het in Nederland ontstane tekort aan arbeidskrachten, sterk af. Vanaf dat moment veranderde Nederland van een emigratieland in een immigratieland.

Emigratie van Nederlanders naar enkele landen van bestemming

Emigratie van Nederlanders naar enkele landen van bestemming

Arno Sprangers en Han Nicolaas

Bron: StatLine: Buitenlandse migratie naar geboorteland