Terug naar Turkije en Marokko?

Het aantal in Nederland wonende Turken en Marokkanen dat emigreert neemt toe. In 2004 zijn bijna 3 duizend Turken van de eerste generatie en bijna duizend Turken van de tweede generatie vertrokken uit Nederland. Velen van hen vertrekken naar Turkije, het land waar zijzelf of hun ouders zijn geboren. De emigratie naar Turkije daalde nog in de jaren negentig. Sinds begin deze eeuw stijgt de emigratie echter weer, vooral onder de eerste generatie Turken.

De emigratie van Marokkanen laat de laatste jaren ook een lichte stijging zien. In 2004 hebben 1,6 duizend Marokkanen van de eerste generatie en bijna duizend Marokkanen van de tweede generatie Nederland verlaten.        

Emigratie van Turken en Marokkanen uit Nederland

Emigratie van Turken en Marokkanen uit Nederland

Merendeel wil in Nederland blijven

Het CBS heeft de emigratieplannen van jonge Turken en Marokkanen onderzocht. Hen is gevraagd of zij van plan zijn in Nederland te blijven of dat ze van plan zijn zich voorgoed in het herkomstland te vestigen. Een op de tien 18-27-jarige Turken ziet mogelijkheden om naar Turkije te gaan. Slechts een op de twintig Marokkaanse jongeren is van plan naar Marokko te gaan. Ongeveer tweederde van de Turkse en driekwart van de Marokkaanse jongeren wil of denkt die stap niet te nemen. Eén op de zes jongeren heeft overigens nog niet over deze vraag nagedacht.

Emigratiewens van Turkse en Marokkaanse jongeren

Emigratiewens van Turkse en Marokkaanse jongeren

‘Het bevalt goed in Nederland’

De redenen die worden genoemd om voorgoed in Nederland te willen blijven zijn divers. ‘Het bevalt goed in Nederland’ wordt door bijna de helft van de jonge Turken en Marokkanen genoemd. Ook ‘werk’, ‘familie’ en ‘ziet geen toekomst in het herkomstland’ worden relatief vaak genoemd.

Een derde van de Marokkaanse jongeren en een vijfde van de Turkse jongeren wil in Nederland blijven omdat zij geen binding hebben met Marokko en Turkije. De cultuur in het land van herkomst zegt hen weinig.      

Redenen waarom Turkse en Marokkaanse jongeren niet emigreren naar land van herkomst

Redenen waarom Turkse en Marokkaanse jongeren niet emigreren naar land van herkomst

Arie de Graaf