Prognose van gezinsvormende migratie van Turken en Marokkanen

Bevolkingstrends, 2e kwartaal 2005