Daling migratiehuwelijken Turken en Marokkanen zet door

In 2007 trouwden ruim 26 duizend allochtonen, van wie ongeveer een kwart afkomstig was uit Turkije en Marokko. Bij meer dan 80 procent van de Turken en Marokkanen die getrouwd zijn, had de partner dezelfde herkomst. Slechts 9 procent van hen trouwde met een autochtoon.

Een deel van de huwelijken binnen de eigen herkomstgroep zijn migratiehuwelijken . Ongeveer 20 procent van de Turkse huwenden en 15 procent van de Marokkaanse huwenden haalden hun partner uit het land van herkomst. Dat is minder dan in 2006. Hiermee zet de daling in migratiehuwelijken van Turken en Marokkanen van de afgelopen jaren door.

Partnerkeuze van huwende Turken en Marokkanen, 2007

Partnerkeuze van huwende Turken en Marokkanen, 2007

Bron: StatLine, Huwenden; partnerkeuze van allochtonen

Bron: 'Partnerkeuze van allochtonen'