Asielverzoeken in EU met eenvijfde gedaald

Het aantal asielzoekers in de 25 landen van de Europese Unie bedroeg in 2004 ongeveer 282 duizend. Dat is eenvijfde minder dan een jaar eerder. In Nederland daalde het aantal asielzoekers met ruim een kwart tot 9,8 duizend. Dit is het laagste aantal sinds 1988.

In 2002 nog anderhalf keer zoveel asielverzoeken

Het is voor het tweede jaar op rij dat het aantal asielzoekers in de EU-25 sterk afgenomen is. In 2002 was het met bijna 426 duizend nog anderhalf keer zo hoog. De afname komt doordat het toelatingsbeleid in veel landen de afgelopen jaren is aangescherpt. Daarnaast zijn er veel minder asielzoekers uit Irak en Afghanistan naar Europa gekomen.

Asielverzoeken in de Europese Unie

Asielverzoeken in de Europese Unie

Sterke daling in Verenigd Koninkrijk en Duitsland

Het aantal asielverzoeken is in bijna alle EU-landen afgenomen. De grootste daling deed zich voor in het Verenigd Koninkrijk: van 60 duizend in 2003 naar 40 duizend in 2004. Ook in Duitsland nam het sterk af, van 51 duizend tot tot 36 duizend.

Grootste aantal in Frankrijk

In de tien nieuwe lidstaten is het aantal asielverzoeken nog licht gestegen. Ook in Frankrijk nam het nog iets toe: van 60 duizend in 2003 tot 62 duizend in 2004. Frankrijk ontving daarmee het grootste aantal asielzoekers.

Asielverzoeken per EU-land, 2004

Asielverzoeken per EU-land, 2004

Nederland: laagste aantal sinds 1988

Het aantal asielzoekers in Nederland is sinds 1988 niet zo laag geweest. Het daalde van bijna 44 duizend in 2000 tot 9,8 duizend in 2004. Dat is minder dan in Cyprus. Nederland komt daarmee op de tiende plaats in de EU-25. In 2000 was Nederland nog vierde.

In Zuid-Europa relatief weinig asielverzoeken

Ten opzichte van het inwonertal had Luxemburg in 2004 het grootste aantal asielzoekers: 3,5 per duizend inwoners. Op de tweede en derde plaats staan Oostenrijk en Zweden. Nederland kwam met 0,6 per duizend inwoners ongeveer op het EU-gemiddelde. In Zuid-Europese landen als Portugal, Spanje, Italië en Griekenland is het aantal asielzoekers relatief laag.

Asielverzoeken in de EU, 2004

Asielverzoeken in de EU per duizend inwoners, 2004

Meeste asielzoekers in de EU uit Oost-Europa

De voormalige Sovjet-Unie (28 duizend), Servië en Montenegro (19 duizend) en Turkije (14 duizend) waren in 2004 de belangrijkste herkomstlanden van asielzoekers. Uit Irak en Afghanistan verminderde de toestroom richting Europa. Voor Nederland vormden Irakezen echter de grootste groep asielzoekers.

Han Nicolaas en Arno Sprangers