Nu veel minder asielzoekers dan in de jaren negentig

In 2008 werden in Nederland 13,4 duizend eerste asielverzoeken ingediend. Dit waren er bijna tweemaal zoveel als in 2007.

Het aantal asielaanvragen schommelt sterk. In de jaren zeventig van de vorige eeuw kwamen jaarlijks slechts enkele honderden asielzoekers naar Nederland. In de loop van de jaren tachtig begon dit aantal te stijgen, tot 13,5 duizend in 1987. In deze jaren  kwamen naar verhouding veel asielzoekers uit Ghana, India, Suriname, Turkije en het toenmalige Zaïre (nu Democratische Republiek Congo) naar Nederland.

In de eerste helft van de jaren negentig nam het aantal asielzoekers zeer sterk toe, onder andere door de val van de Berlijnse Muur in 1989 en de oorlog in het toenmalige Joegoslavië. In 1994 kwam een record aantal van 53 duizend asielzoekers naar Nederland.

Na 1994 liep het aantal asielzoekers in Nederland even terug. Na 1996 trad echter weer een stijging op. Deze hing  samen met de onrust in Afghanistan en Irak en de oorlog in Kosovo. Sinds de eeuwwisseling ligt het aantal asielzoekers beduidend lager, onder meer doordat het aantal asielzoekers uit Afghanistan en voormalig Joegoslavië sterk is afgenomen.

In Nederland ingediende asielverzoeken
Grafiek asielverzoeken

Bron: StatLine