Jonge Turken en Marokkanen willen partner van dezelfde afkomst

Veel jonge Turken en Marokkanen die de afgelopen jaren zijn getrouwd, hebben hun partner uit Turkije of Marokko laten overkomen. Uit nieuw onderzoek blijkt dat jonge, ongehuwde Turken en Marokkanen het belangrijk vinden dat hun toekomstige partner een Turkse of Marokkaanse achtergrond heeft. Dat de partner ook in Turkije of Marokko moet zijn opgegroeid vinden zij veel minder belangrijk.

Turken en Marokkanen trouwen jong

Tweede-generatie Turken en Marokkanen trouwen op jongere leeftijd dan autochtonen. Van de Turkse vrouwen van 18–27 jaar is 41 procent getrouwd of getrouwd geweest. Van de Turkse mannen is 23 procent gehuwd (geweest). Het aandeel ooit-gehuwde Marokkanen ligt aanzienlijk lager. Van de autochtone vrouwen is 11 procent gehuwd of gehuwd geweest en van de autochtone mannen en nog geen 5 procent.

Ooit-gehuwden (18–27jaar) naar herkomstgroepering, 2004

Ooit-gehuwden (18–27jaar) naar herkomstgroepering, 2004

Ook tweede generatie wil trouwen

Veel jongeren (18–27 jaar) die nog niet getrouwd zijn, verwachten wel te gaan trouwen. Ongeveer 90 procent van de jonge Turken en Marokkanen is getrouwd of verwacht te trouwen. Alleen onder Marokkaanse mannen ligt dit aandeel lager. Van autochtone jongeren verwacht driekwart te trouwen. Zij kiezen vaker voor ongehuwd samenwonen dan Turkse en Marokkaanse jongeren.

Jongeren (18–27 jaar) die verwachten te trouwen, 2004

Jongeren (18–27 jaar) die verwachten te trouwen, 2004

Geloofsovertuiging belangrijk

Zowel Turken als Marokkanen hechten veel waarde aan het feit dat de toekomstige partner dezelfde geloofsovertuiging heeft. Bijna acht op de tien mannen en zelfs negen op de tien vrouwen vindt dit (zeer) belangrijk.

De partner moet het liefst ook van Turkse of Marokkaanse afkomst zijn, al is de afkomstwens minder urgent dan de geloofswens. Vijf à zes op de tien mannen vinden het belangrijk dat de partner van dezelfde afkomst is, voor de vrouwen ligt dit aandeel rond de 70 procent.

Helft huwelijksmigratie

De afgelopen jaren heeft ongeveer 50 tot 60 procent van de in Nederland geboren Turken en Marokkanen de partner uit Turkije of Marokko laten overkomen. Van de jonge Turken en Marokkanen die de komende jaren in het huwelijksbootje zullen stappen, geeft echter slechts één op tien aan het belangrijk te vinden dat de partner in Turkije of Marokko is opgegroeid. Of zij daadwerkelijk een in Nederland opgegroeide partner zullen trouwen, of zullen kiezen voor een partner uit Turkije of Marokko, zullen we pas over een aantal jaren weten.

Meningen van jonge Turken en Marokkanen over hun aanstaande bruid, 2004

Meningen van jonge Turken en Marokkanen over hun aanstaande bruid, 2004

Arie de Graaf

StatLine: Bevolking naar herkomstgroepering en generatie