Zoekresultaten

282 resultaten voor echtscheidingen
282 resultaten voor echtscheidingen

Pagina 4 van 12

Wie krijgt na echtscheiding de woning? Het effect van Gender Balance op het behouden van de woning na een echtscheiding

Bevolkingstrends, 4e kwartaal 2009. Een echtscheiding kan niet alleen gepaard gaan met veel emoties, maar ook met ingrijpende financiële gevolgen.

Artikelen

Toelichting Wijk- en Buurtkaart, 2019, 2020 en 2021

Toelichting Wijk- en Buurtkaart 2019, 2020 en 2021.

Publicaties

Gevolgen echtscheiding onderzocht door UvA en CBS

Wij wilden weten hoe het nu gaat met de kinderen die opgroeiden in de ‘echtscheidingsrevolutie’ en nu tussen de 25 en 45 jaar oud zijn.

Artikelen

Overlijden

Aantal mensen dat weduwe of weduwnaar wordt, op welke leeftijd, en hoelang waren ze getrouwd

Dashboards

Huwelijksontbinding; personen, aantallen en verhoudingscijfers

Van echt scheidende en verweduwende personen naar leeftijd en geslacht (inclusief verhoudingscijfers)

Cijfers

De top 100 van het CBS, editie 2020

Een lijst met honderd feiten met CBS-cijfers, de top 100 van het CBS eind 2020

Artikelen

Jaaroverzicht 2020

CBS jaaroverzicht 2020, het jaar van de coronacrisis.

Artikelen

Echtscheiding

Ontbinding van het huwelijk door een beschikking van de rechter.

Overig

Doelgroepenanalyse Rechtsbijstand

Ruim 13 procent heeft contact gehad met het Juridisch Loket en/of een toevoeging gekregen. Eén op de 20 heeft alleen contact gehad met het Juridisch Loket, aan 4 procent is enkel een toevoeging...

Publicaties

Meer echtscheidingen

Het aantal echtscheidingen is in 2014 gestegen naar ruim 35 duizend, 5 procent meer dan in 2013. De in 2014 ontbonden huwelijken hadden gemiddeld bijna 15 jaar geduurd, een jaar langer dan tien jaar...

Artikelen
Artikelen

Tijdelijke daling uitgesproken echtscheidingen in 2009

In 2009 heeft de Nederlandse rechter 31,7 duizend huwelijken ontbonden. Dit zijn er iets minder dan een jaar eerder, toen er 32,9 echtscheidingen werden uitgesproken.

Artikelen
Artikelen

Trends in de financiële gevolgen van een echtscheiding

Gevolgen van een echtscheiding voor de financiële positie van mannen en vrouwen

Artikelen

Echtscheidingen in eeuw vertienvoudigd

Bevolkingstrends, 1e kwartaal 2011. Echtscheidingen waren vroeger nog uitzonderlijk, maar in de decennia die volgden veranderde dit snel. Sinds het begin van de vorige eeuw nam het aantal scheidingen...

Artikelen
Artikelen
Artikelen

Echtscheiding van ouders en kinderen

Bevolkingstrends, 4e kwartaal 2005

Artikelen
Artikelen

Arbeidsparticipatie van vrouwen rond de echtscheiding

Bevolkingstrends, 1e kwartaal 2005

Artikelen
Artikelen

Samenwoonkans en inkomensontwikkeling van personen na echtscheiding in 2002

Maatwerktabel over de samenwoonkans en inkomensontwikkeling van personen na echtscheiding in 2002. Opdrachtgever: Juist! meesterfiscalisten.

Cijfers