Financiële gevolgen van echtscheiding voor man en vrouw

Bevolkingstrends, 2e kwartaal 2004