Auteur: Evelien Ebenau, Heike Goudriaan, Lisanne Jong, Mieke Mateboer-Bos

Doelgroepenanalyse Rechtsbijstand

Een onderzoek naar het gebruik van rechtsbijstand na het meemaken van een life-event

Over deze publicatie

In deze rapportage is onderzocht in hoeverre personen na het meemaken van één of meer life-events in 2018 gebruik maken van juridische hulp door het Juridisch Loket en/of van gesubsidieerde rechtsbijstand middels een toevoeging (in 2018 en/of 2019). Ook is binnen deze groep personen voor een aantal mogelijk relevante (met name) demografische en socio-economische kenmerken onderzocht of er een samenhang is met het wel of niet gebruik maken van gesubsidieerde rechtshulp.