Aantal echtscheidingen neemt weer toe

Het aantal echtscheidingen is in 2005 met bijna 2 duizend gestegen ten opzichte van 2004 tot 33 duizend. Botsende karakters en ‘iemand anders in het spel’ worden het vaakst genoemd als redenen voor echtscheiding. Eén op de vijf gescheiden vrouwen noemt lichamelijk geweld als reden om de relatie te verbreken. Ook verslavingsproblemen worden door één op de vijf vrouwen genoemd als reden voor echtscheiding.

Echtscheidingen

Echtscheidingen

Stijging aantal echtscheidingen

Het aantal echtscheidingen is in 2005 voor het eerst sinds jaren weer toegenomen. In 2005 zijn bijna 33 duizend huwelijken geëindigd door echtscheiding, 2 duizend meer dan in 2004. In voorgaande jaren daalde het aantal echtscheidingen nog, van ruim 37 duizend in 2001 tot 31 duizend in 2004. Deze daling werd voor een belangrijk deel tenietgedaan door een toename van het aantal flitsscheidingen. Uit voorlopige cijfers blijkt dat het aantal flitsscheidingen in 2005 net zo hoog is als in 2004. Hiermee vertoont het totaal aantal echtscheidingen en flitsscheidingen weer een stijgende lijn.

Redenen echtscheiding
Redenen echtscheiding

                                        
Botsende karakters

Uit onderzoek blijkt dat bijna vier op de tien gescheiden personen als reden voor de echtscheiding opgeven dat er een ander in het spel is of dat de karakters botsen. Mannen noemen deze redenen net zo vaak als vrouwen. Andere redenen om te scheiden zijn dat de partners op elkaar uitgekeken zijn of geen gemeenschappelijke toekomstplannen hebben. Mannen noemen deze redenen iets vaker dan vrouwen. Vrouwen noemen lichamelijk geweld en/of verslavingsproblemen veel vaker als reden voor echtscheiding dan mannen. Bijna 20 procent van de vrouwen noemt dit, tegen 1 à 2 procent van de mannen.

Contact ex-partners in eerste jaar na scheiding
Contact ex-partners in eerste jaar na scheiding

Contact na scheiding

De aanwezigheid van thuiswonende kinderen bij het verbreken van de relatie bepaalt in belangrijke mate of partners nog contact hebben met elkaar. Zijn er geen kinderen bij de echtscheiding betrokken, dan hebben vier op de tien ex-partners geen contact meer in het eerste jaar na de echtscheiding. Zijn er wel kinderen, dan hebben twee op de tien ex-partners geen contact. Opvallend is dat bij de aanwezigheid van kinderen het contact tussen de ouders vaak slecht is. Een op de drie gescheiden vaders en moeders geeft dit aan. De helft van de ex-partners heeft een redelijk tot goed contact met elkaar, of er nu wel of geen kinderen zijn.

Arie de Graaf