Trends in de financiële gevolgen van een echtscheiding

Paper cover groen
Beschreven wordt de inkomenspositie van (het gezin van) mannen en vrouwen na een scheiding en of die positie is veranderd tussen 2004 en 2014. Ook komt aan bod hoe het vermogen van mannen en vrouwen verandert bij een scheiding.

Door de sterk toegenomen economische zelfstandigheid lopen gescheiden vrouwen nu minder risico in armoede te geraken dan tien jaar geleden. Wel hebben ze nog steeds te
maken met een flink koopkrachtverlies. Eerder gingen mannen er na een scheiding nog in koopkracht op vooruit, maar tegenwoordig hebben zij met een licht verlies te maken.
De inkomenspositie van mannen blijft na een scheiding beter dan die van vrouwen. In vermogen gaan mannen en vrouwen er gemiddeld evenveel op achteruit bij een scheiding.
Wel komen mannen dan vaker in de schulden te zitten dan vrouwen.