Financiële gevolgen van echtscheiding op de lange termijn

Bevolkingstrends, 4e kwartaal 2004