Meer echtscheidingen

Het aantal echtscheidingen is in 2014 gestegen naar ruim 35 duizend. Huwelijken houden wel langer stand voordat ze stranden. Dat meldt CBS.

Ruim 35 duizend echtscheidingen

In 2014 eindigden 35 duizend huwelijken in een scheiding, 5 procent meer dan in 2013. Het aantal echtscheidingen is daarmee terug op het niveau van 2008 (inclusief de toen nog bestaande mogelijkheid van flitsscheidingen). In 2009 nam het aantal scheidingen af tot bijna 32 duizend, waarna het weer iets opliep. In 2012 en 2013 waren het er ongeveer 33 duizend.

Scheidingen

Huwelijken houden iets langer stand

De in 2014 ontbonden huwelijken hadden gemiddeld bijna 15 jaar geduurd. Dat is een jaar langer dan tien jaar eerder. Het aandeel gestrande huwelijken dat 20 jaar of langer duurde is nu groter dan in 2004 en het aandeel verbintenissen dat binnen 10 jaar eindigde kleiner: In 2014 vond 30 procent van de echtscheidingen plaats na een huwelijk van meer dan 20 jaar, in 2004 was dat nog een kwart.

Aandeel echtscheidingen naar duur van het huwelijk

Gemiddelde leeftijd bij scheiding steeds hoger

De gemiddelde leeftijd waarop mensen uit elkaar gaan is ook gestegen. Bij mannen nam deze tussen 2004 en 2014 toe van 43 naar 46 jaar, bij vrouwen van 40 naar 43 jaar. Een steeds groter deel van de mensen die scheiden is 50 jaar of ouder. In 2014 was dat een derde, tien jaar daarvoor een vijfde. Dit komt ook doordat mensen steeds later trouwen.

Scheiden naar leeftijd

Ook meer geregistreerde partnerschappen beëindigd

Het aantal geregistreerde partnerschappen dat wordt ontbonden is eveneens toegenomen. In 2014 eindigden ruim 1 800 partnerschappen in een scheiding, 16 procent meer dan het jaar ervoor. Inmiddels worden er per jaar bijna 10 duizend nieuwe geregistreerde partnerschappen gesloten. In 2004 waren dat er nog bijna 6 duizend.

Bron: StatLine