De top 100 van het CBS, editie 2020

© CBS / Nikki van Toorn
Waar heeft het CBS allemaal cijfers over? In deze top 100 van het CBS staan honderd feiten op een rijtje, over allerlei onderwerpen. Met bij elk weetje een link naar de bron in de database StatLine of een bericht op de website.

0 mensen geëmigreerd naar de Comoren (2019)
1 oranje personenauto gebouwd vóór 1910
2 mensen gemiddeld per huishouden in Nederland (2020)
3 reuzenpanda's telt Nederland sinds 1 mei 2020
4 bedrijven in Amsterdam die granen verbouwen (2020)
5 kilogram textiel per inwoner ingezameld in 2020
6 duizend dakloze vrouwen in Nederland (2018)
7 duizend diefstallen van personenauto's geregistreerd door de politie in 2019
8 duizend bedrijven houden schapen  (2020)
9 procent van de 16- tot 20-jarigen heeft cannabis gebruikt (in de maand voor het onderzoek in 2019)
10 duizend mensen in gevangenis of huis van bewaring in 2019
11 vacatures per duizend banen in het onderwijs (3e kwartaal 2020)
12 procent had zelden of nooit contact met buren in 2019
13 mensen overleden op Saba in 2019
14 cent moest er op 1 januari 2020 extra betaald worden voor 20 sigaretten, op 1 april kwam er nog een euro bij 
15 jaar had een huwelijk dat in 2019 door echtscheiding strandde gemiddeld geduurd
16 procent heeft veel overlast van hondenpoep op straat in de woonbuurt (2019)
17 duizend inwoners van Caribisch Nederland zijn niet op Caribisch Nederland geboren (2020)
18 duizend brommobielen in Nederland in 2019
19 levende ezels ingevoerd in 2019
20 miljoen inwoners in 2063 volgens de nieuwste bevolkingsprognose
21 mensen van 18 of 19 jaar hebben een busrijbewijs (2020)
22 motorfietsen per duizend inwoners in Rotterdam (2020)
23 procent van de slachtoffers van (ver)koopfraude heeft dat gemeld bij de politie (2019)
24 procent van de 15-plussers zegt dat drugsgebruik of drugshandel weleens voorkomt in de buurt (2019)
25 hotels met vijf sterren staan in Amsterdam (september 2020)
26 duizend pony's in (2020)
27 procent van de werknemers kan zijn of haar werktijden zelf bepalen (2019)
28 leerlingen op het speciaal basisonderwijs op Texel (2019)
29 procent van de 12- tot 18-jarigen op Bonaire woont bij één ouder (2020)
30 meisjes voor een vuurwerkovertreding verwezen naar Halt (2019)
31 procent van de vrouwen heeft ooit gerookt, maar rookt nu niet meer (2019)
32 duizend warmtepompen die met buitenluchtwarmte water verwarmen in woningen in gebruik genomen in 2019
33 procent van de mensen (15 jaar of ouder) gelooft niet in God (2019)
34 procent van de leidinggevende functies in het bedrijfsleven wordt bekleed door een vrouw (2018)
35 jongeren van 18 tot 23 jaar met Jeugdbescherming in de eerste helft van 2020
36 kilometer verplaatst de gemiddelde Nederlander zich per dag (2019)
37 procent zet zijn of haar fiets vaak in een bewaakte stalling
38 duizend kilometer fietspaden in Nederland (2018)
39 procent van de werknemers in gezondheids- en welzijnszorg zegt altijd of vaak erg snel te moeten werken (2019)
40 bedrijven verhuren leesportefeuilles (2020, 3e kwartaal)
41 meisjes van 17 jaar zijn alleenstaande moeder (2020)
42 jaar is de gemiddelde leeftijd van de Nederlander (2019)
43 snorfietsen per duizend inwoners (2019)
44 procent heeft overgewicht (2019)
45 duizend personenauto's in Heerlen (2020)
46 procent van de bevolking van 15 jaar of ouder is gehuwd of heeft een geregistreerd partnerschap (2020)
47 duizend stellen met 3 of meer kinderen werken allebei voltijds (3e kwartaal 2020)
48 openstaande vacatures op duizend banen in de informatie en communicatie (ict) (3e kwartaal 2020)
49 procent van de 30- tot 40-jarigen staan geregistreerd in het Donorregister (2020)
50 gedetineerden zijn vrouwen ouder dan 65 jaar (2019)
51 procent van de 65-plussers leest online kranten of nieuwsbladen, of downloadt deze (2019)
52 miljoen euro hondenbelasting betaald (2019)
53 duizend zilveren huwelijken (2020)
54 hbo-bachelordiploma's uitgereikt aan 19-jarigen (2019)
55 bedrijven houden zich bezig met het organiseren en gelegenheid geven tot bowlen, kegelen, biljarten e.d. (2019)
56 euro per maand was het duurste abonnement bij een fitnesscentrum in 2019
57 procent eet minimaal een keer per week vis (2016/2017)
58 procent van de huisartsen is een vrouw (2018)
59 duizend kalkoenen in Nederweert (2019)
60 procent van de uit hernieuwbare bronnen opgewekte energie komt uit biomassa (2019)
61 procent minder toeristische overnachtingen in Amsterdam in het 3e kwartaal 2020 dan een jaar eerder
62 duizend meer volledig elektrische auto’s in 2020 dan in 2019
63 duizend rijksmonumenten in Nederland (2019)
64 procent van de vrouwen is economisch zelfstandig (2019)
65 jaar en 1 maand is de gemiddelde leeftijd waarop werknemers met pensioen gaan (2019)
66 restaurants heeft de gemiddelde Nederlander binnen 3 kilometer (2019)
67 mensen geëmigreerd naar Bangladesh (2019)
68 Venezolanen verkregen het Nederlanderschap (2019)
69 procent van de bedrijven met 2 tot 50 werkzame personen is een familiebedrijf (2018)
70 procent is tevreden met de lichamelijke gezondheid (2019)
71 procent van de huurders is tevreden met de woning (2018)
72 procent duurder dan regulier varkensvlees is biologisch varkensvlees (2019)
73 procent van de melkkoeien loopt weleens in de wei (2019)
74 duizend kilo griet werd in oktober 2020 aangevoerd in Nederlandse havens
75 miljard kilo mest produceerde de veestapel in 2019
76 miljoen kilo biologische winterpeen geproduceerd (2019)
77 procent tevreden met financiële situatie (2019)
78 procent van de vestigingen van fitnesscentra heeft groepslessen met een instructeur (2019)
79 duizend bromfietsen op naam van een particulier in de provincie Utrecht (2020)
80 procent gaat minimaal een keer per jaar naar de tandarts (2019)
81 procent van de 65- tot 75-jarigen bankiert online (2020)
82 procent van de geïmporteerde sojabonen komt uit Brazilië en de VS (2019)
83 miljoen kilo Elstar appels geoogst in 2020
84 inwoners per vierkante kilometer op Texel (2020)
85 geiten in de gemeente Wierden (2019)
86 miljoen euro bouwkosten voor kassen (2019)
87 vrouwen verhuisd van Ameland naar een andere gemeente (2019)
88 vrouwen met de Togolese nationaliteit (2020)
89 procent van de 85- tot 90-jarigen krijgt geneesmiddelen verstrekt via de basisverzekering (2019)
90 Marokkaanse mannen vroegen asiel aan in Nederland (oktober 2020)
91 woningen per vierkante kilometer in Fryslân (2020)
92 procent van de speedpedelecs heeft een particuliere eigenaar (2020)
93 bedrijven verbouwen wijndruiven (2020)
94 procent van de huishoudens in een eengezinskoopwoning is tevreden met hun huis (2018)
95 jaar oud waren de twee oudste mannen die in 2019 (niet met elkaar) trouwden 
96 woningen per km2 in Dantumadiel (2020)
97 procent van 12 jaar of ouder heeft toegang tot internet (2019)
98 procent minder Nederlanders naar het buitenland op vakantie in april en mei 2020 dan een jaar eerder
99 monumentale boerderijen, molens en bedrijven in de gemeente Noordenveld (2019)
100 nieuwbouwwoningen gereedgekomen in de gemeente Woudenberg (2019)