Echtscheiden treft 35 duizend minderjarige kinderen in 2003

In 2003 zijn bij de Nederlandse rechtbanken bijna 32 duizend echtscheidingsprocedures afgedaan met een echtscheidingsbeschikking. Dat zijn er door het toenemend aantal flitsscheidingen 5 duizend minder dan in 2001. Bij zes van de tien echtscheidingen in 2003 zijn minderjarige kinderen betrokken.

Aantal kinderen betrokken bij echtscheiding

Aantal kinderen betrokken bij echtscheiding

Minderjarige kinderen

In totaal gaat het bij alle beëindigde zaken in 2003 bij benadering om 35 duizend minderjarige kinderen. Bij 7 duizend procedures gaat het om één kind, bij ruim 9 duizend gaat het om twee kinderen. Bij bijna 3 duizend zaken zijn er drie kinderen en bij 500 zijn er vier of meer kinderen bij de echtscheidingsprocedure betrokken.

Van de kinderen die in 2003 te maken kregen met een echtscheiding van hun ouders is een op de drie tussen de 5 en 9 jaar. Bijna eenderde van de minderjarige kinderen, 31 procent, is tussen de 10 en 14jaar en een op de vijf is jonger dan 5 jaar.

Minderjarige kinderen bij echtscheiding, naar leeftijd

Minderjarige kinderen bij echtscheiding, naar leeftijd

Doorlooptijd procedures

Er is enige samenhang tussen het aantal bij de echtscheiding betrokken minderjarige kinderen en de doorlooptijd van de procedure. Globaal gezien blijkt dat de betrokkenheid van kinderen bij de zaak leidt tot een gemiddeld iets langere doorlooptijd.

Bij procedures waarbij geen kinderen zijn betrokken, is in 2003 bijna 70 procent binnen drie maanden na inschrijving bij de rechtbank afgedaan. Zijn er wel een of meer kinderen dan daalt het aandeel bij één tot en met drie kinderen naar ongeveer 60 procent en naar 40 procent bij vier of meer minderjarige kinderen.

Nic Steenbrink en Cheng Wang

Bron: StatLine