Arbeidsparticipatie van vrouwen rond de echtscheiding

Bevolkingstrends, 1e kwartaal 2005