Echtscheiding van ouders en kinderen

Bevolkingstrends, 4e kwartaal 2005