Zoekresultaten

270 resultaten voor echtscheidingen
270 resultaten voor echtscheidingen

Pagina 3 van 11

Totaal echtscheidingspercentage

Het percentage huwelijken dat door een echtscheiding zal worden ontbonden als de in het verslagjaar waargenomen huwelijksduurspecifieke sterfte- en echtscheidingskansen blijven gelden.

Overig

Gescheiden na wettig huwelijk

Burgerlijke staat die ontstaat na ontbinding van een wettig huwelijk door echtscheiding. Exclusief personen die zijn gescheiden van tafel en bed, want zij blijven formeel gehuwd.

Overig

Van echt scheidende persoon

Persoon van wie het huwelijk in het referentiejaar is ontbonden door een echtscheiding. De persoon moet tijdens het inschrijven van het echtscheidingsvonnis in het bevolkingsregister van een...

Overig

Conjunctuur en relatievorming en -ontbinding

Wat is het verband tussen de conjunctuur en de relatievorming en -ontbinding?

Publicaties

Gescheiden

Burgerlijke staat die ontstaat na ontbinding van een huwelijk door echtscheiding, of na ontbinding van een geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Exclusief...

Overig

Echtscheidingsprocedure

Verzoekschriftprocedure voor de Nederlandse rechter waarin hij een beslissing neemt inzake een verzoek tot echtscheiding, een verzoek tot scheiding van tafel en bed, een verzoek tot ontbinding van...

Overig

Verhuisde personen; binnen gemeenten, tussen gemeenten, regio

Binnen - en tussen gemeenten verhuisde personen naar gezinssituatie, geslacht, leeftijd per regio

Cijfers

Immi- en emigratie; nationaliteit, leeftijd en geslacht

Immi- en emigratie, nationaliteiten, 5 jrs groepen, geslacht, burg staat nationaliteiten, leeftijden, geslacht, burgerlijke staat

Cijfers

Dertigduizend flitsscheidingen, 2001-2009

Bevolkingstrends, 4e kwartaal 2009. Van 1 april 2001 tot 1 maart 2009 was het mogelijk om een huwelijk om te zetten in een partnerschap.

Artikelen

Jeugdbescherming en de toeslagenaffaire

In dit onderzoek is op verzoek van de Inspectie Justitie en Veiligheid (IJenV) onderzocht of gezinnen die slachtoffer zijn geworden van de toeslagenaffaire disproportioneel in aanraking zijn gekomen...

Publicaties

Basisregistratie Personen

De Basisregistratie Personen vormt de basis voor de bevolkingsstatistieken van Nederland.

Artikelen

Regionale kerncijfers Nederland

Regionale kerncijfers uit ruim 50 CBS-statistieken. Uitgesplitst naar vier regionale niveaus van landsdeel tot gemeente.

Cijfers

Scheiden en weer samenwonen

Bevolkingstrends, 4e kwartaal 2009. Het totaal aantal echtscheidingen en flitsscheidingen was de laatste zeven jaar vrij stabiel.

Artikelen

Toelichting Wijk- en Buurtkaart 2020, 2021 en 2022

De Wijk- en Buurtkaart bevat de digitale geometrie van de grenzen van de buurten, wijken en gemeenten. De kerncijfers van de buurten en de geaggregeerde kerncijfers van de wijken en gemeenten zijn...

Publicaties

Bevolking; kerncijfers

Bevolking naar geslacht, burgerlijke staat, leeftijd of migratieachtergrond, huishoudens en bevolkingsgroei

Cijfers

Immi- en emigratie; leeftijd (31 dec.), burg staat, geboorteland;1995-2020

Immigratie, emigratie, migratiesaldo, opnemingen, afvoeringen, saldo corr geslacht, leeftijd, geboorteland

Cijfers

Bevolking op 1 januari en gemiddeld; geslacht, leeftijd en regio

Bevolking op 1 januari en gemiddelde jaarbevolking naar geslacht, leeftijd, burgerlijke staat en regio

Cijfers

Immi- en emigratie; leeftijd (31 dec.), burgerlijke staat, geboorteland

Immi - en emigratie en administratieve correcties naar geboorteland, leeftijd, geslacht en burgerlijke staat

Cijfers

Opvattingen over trouwen, samenwonen en scheiden

Opvattingen over relatievorming- en ontbinding in 2017 naar achtergrondkenmerken

Publicaties

Arbeidsomstandigheden na scheiding

In deze studie is onderzocht of er een samenhang bestaat tussen echtscheiding en zoekgedrag op de arbeidsmarkt enerzijds en echtscheiding en (buitengewone) arbeidsomstandigheden, arbeidsbeleving en...

Publicaties

Emancipatiemonitor 2022

De Emancipatiemonitor beschrijft de positie van mannen en vrouwen op de terreinen onderwijs, arbeid, inkomen, werken en zorgen, slachtofferschap en veiligheid, en gezondheid. Ook wordt de...

Publicaties

Prognose personen in huishoudens; leeftijd, burgerlijke staat, 2022-2070

Huishoudensprognose; Positie van personen in het huishouden, leeftijd, burgerlijke staat en geslacht

Cijfers

Kerncijfers wijken en buurten 2022

Kerncijfers over demografische en sociaal-economische kenmerken Uitgesplitst naar gemeenten, wijken en buurten

Cijfers

Kerncijfers wijken en buurten 2020

Kerncijfers over demografische en sociaal-economische kenmerken Uitgesplitst naar gemeenten, wijken en buurten

Cijfers

Kerncijfers wijken en buurten 2021

Kerncijfers over demografische en sociaal-economische kenmerken Uitgesplitst naar gemeenten, wijken en buurten

Cijfers