Zoekresultaten

83 resultaten voor doodsoorzaakverklaring
83 resultaten voor doodsoorzaakverklaring

Pagina 2 van 4

In 2021 ruim 19 duizend mensen aan COVID-19 overleden

In 2021 zijn 19,4 duizend mensen overleden aan COVID-19. Bijna 61 procent van hen was ouder dan 80 jaar. Van alle overledenen aan COVID-19 gebruikte 46 procent Wlz-zorg.

Artikelen

Ontwikkelingen in sterfte in 2020 en 2021

In dit artikel wordt gekeken naar de oorzaken van oversterfte in 2020 en 2021. Modelschattingen geven een eerste beeld van de meest waarschijnlijke oorzaken in de meeste recente periode van...

Publicaties

In 3e kwartaal 2021 overleden 953 mensen aan COVID-19

In het derde kwartaal van 2021 zijn 953 mensen overleden aan COVID-19 (corona). Dat is 2,5 procent van alle sterfgevallen in die periode.

Artikelen

Zelfdodingen, 2020*

Gegevens over sterfte door zelfdoding in 2020, weergegeven in absolute aantallen en per 100 duizend van de gemiddelde bevolking.

Cijfers

In 2e kwartaal 2021 minder mensen overleden aan COVID-19 dan in 1e kwartaal

In april, mei en juni 2021 overleden minder mensen aan COVID-19 (corona) dan in de maanden daarvoor. Van het begin van de coronapandemie in maart 2020 tot en met juni 2021 stierven in totaal 31 384...

Artikelen

Doodsoorzaken 2000-2020

De sterfte per leeftijdsgroep en geslacht aan de doodsoorzaken COVID-19 en kanker, hart- en vaatziekten, psychische stoornissen en ziekten van het zenuwstelsel, en ziekten van de ademhalingsorganen...

Publicaties

In maart stierven 1,6 duizend mensen aan COVID-19

In maart 2021 stierven 1 611 mensen aan COVID-19. Het totaal aantal coronadoden, gebaseerd op de doodsoorzaakverklaringen, komt daarmee volgens de voorlopige cijfers tot en met maart op 28 741.

Artikelen

1 op de 8 sterfgevallen in 2020 door COVID-19

In 2020 overleden ruim 20 duizend Nederlanders aan COVID-19, 12 procent van alle sterfgevallen. Aan kanker overleden 47 duizend mensen (bijna 28 procent), en aan hart- en vaatziekten stierven 37...

Artikelen

In februari stierven 2,5 duizend mensen aan COVID-19

De sterfte aan COVID-19 was in februari ruim 40 procent lager dan in januari 2021, en was ook lager dan die in november en december 2020.

Artikelen

Bijna 4,4 duizend mensen overleden aan COVID-19 in januari

In januari 2021 stierven 4 387 mensen aan COVID-19, de ziekte veroorzaakt door het nieuwe coronavirus. Dat is het hoogste aantal per maand sinds mei vorig jaar.

Artikelen

3,9 duizend mensen overleden aan COVID-19 in december 2020

In december 2020 stierven 3 904 mensen aan COVID-19, de ziekte veroorzaakt door het nieuwe coronavirus. Het totaal aantal coronadoden in 2020 komt daarmee volgens de voorlopige cijfers op 20 030.

Artikelen

Bijna 3,2 duizend mensen overleden aan COVID-19 in november 2020

In november 2020 stierven 3 174 mensen aan COVID-19. Het totale aantal coronadoden in de periode maart–november 2020 komt op ruim 16 duizend: 13 497 mensen overleden aan vastgestelde COVID-19, 2 588...

Artikelen

Monitor brede welvaart

Hoe gaat het met de brede welvaart in Nederland? De Monitor Brede Welvaart & de SDG’s 2022 kijkt naar de economisch, ecologische en sociaal-maatschappelijke aspecten van welvaart in Nederland en de...

Publicaties

Bijna 13 duizend coronadoden tot 1 november 2020

Vanaf maart tot en met oktober 2020 stierven 12 872 mensen aan COVID-19, de ziekte veroorzaakt door het nieuwe coronavirus. 10 372 mensen overleden aan vastgestelde COVID-19 en 2 500 aan...

Artikelen

In vogelvlucht: 1 jaar CBS in coronatijd

Toen Nederland medio maart vorig jaar in de coronapandemie terecht kwam, stelde de CBS-directie meteen een Crisismanagementteam samen.

Artikelen

Zelfdoding in Nederland: een overzicht vanaf 1950

Voor dit onderzoek is gebruikgemaakt van cijfers uit de doodsoorzakenstatistiek van 1950 tot en met 2020. Deze statistiek bevat informatie over overleden personen die in de Basis Registratie Personen...

Publicaties

Adviezen CBS gebruik van COVID-19 op doodsoorzaakverklaring (B-formulier)

Adviezen CBS voor gebruik van COVID-19 op de doodsoorzaakverklaring (B-formulier)

Overig

Zelfdodingen, 2019

Tabellen met cijfers over het aantal zelfdodingen, gebaseerd op de doodsoorzakenstatistiek.

Cijfers

Hoe het CBS de doodsoorzakenstatistiek samenstelt in coronatijd

Het CBS is verantwoordelijk voor het maken van statistieken over alle overleden personen in Nederland en hun doodsoorzaken.

Artikelen

Hoogste coronasterfte tijdens de eerste golf in zuiden van Nederland

Grote regionale verschillen in coronasterfte tijdens eerste golf: hoogste sterfte in zuiden van Nederland, laagste in het noorden

Artikelen

10 duizend coronadoden tijdens eerste golf van de pandemie

Vanaf maart tot en met juni 2020 stierven 7 797 mensen bij wie COVID-19 was vastgesteld. Van nog eens 2 270 overledenen gaf de behandelend arts of schouwarts aan dat de doodsoorzaak vermoedelijke...

Artikelen

Digitale doodsoorzaakverklaring

Toelichting invullen digitale doodsoorzaakverklaring door schouwarts bij overlijden

Overig

6,3 duizend coronadoden vastgesteld in maart en april 2020

In maart en april 2020 stierven 6 331 inwoners van Nederland bij wie COVID-19, het nieuwe coronavirus, was vastgesteld. Van nog eens 1 956 overledenen gaf de behandelend arts of schouwarts aan dat...

Artikelen
Overig

Doodsoorzaakverklaring

Formulier waarop een arts de doodsoorzaak van een overledene vermeldt.

Overig