Auteur: Tanja Traag, Jan Hoogenboezem

Doodsoorzaken 2000-2020

Verschuivingen in de meestvoorkomende groepen doodsoorzaken tijdens de coronapandemie

Over deze publicatie

In 2020 overleden ruim 168 duizend mensen, waarvan ongeveer 20 duizend volgens de doodsoorzakenstatistiek aan COVID-19.

Dit artikel beschrijft de ontwikkelingen in de meestvoorkomende groepen doodsoorzaken van 2000 tot en met 2020 en de mate waarin de sterfte aan COVID-19 in 2020 tot verschuivingen in de andere doodsoorzaken heeft geleid.

De coronapandemie leidde vooral tot fors meer sterfte, vooral onder 65-plussers. Voor heel 2020 zijn veranderingen in de sterfte aan andere doodsoorzaken zichtbaar. Onder ouderen nam de sterfte aan kanker, hart- en vaatziekten, psychische stoornissen en ziekten van het zenuwstelsel, en ziekten van de ademhalingsorganen, gedurende 2020 af. Onder mensen jonger dan 50 jaar was een kleine toename in de sterfte aan hart- en vaatziekten en aan kanker te zien.