Zoekresultaten

84 resultaten voor doodsoorzaakverklaring
84 resultaten voor doodsoorzaakverklaring

Pagina 3 van 4

Monitor Brede Welvaart & de SDG’s 2021

De ontwikkeling van welvaart in de brede zin van het woord – economisch, ecologische en sociaal-maatschappelijk – in Nederland en de voortgang in Nederland m.b.t. de SDG’s van de Verenigde Naties.

Publicaties

Laatste levensjaren tachtigplussers

In 2017 stierven ruim 82 duizend van de 764 duizend mensen van 80 jaar of ouder. Dat is ongeveer een op de tien tachtigplussers. Van de overleden tachtigplussers woonde 46 procent in een verpleeghuis...

Publicaties

6,3 duizend coronadoden vastgesteld in maart en april 2020

In maart en april 2020 stierven 6 331 inwoners van Nederland bij wie COVID-19, het nieuwe coronavirus, was vastgesteld. Van nog eens 1 956 overledenen gaf de behandelend arts of schouwarts aan dat...

Artikelen

Overledenen; moord en doodslag; pleeglocatie Nederland, 1996-2018

Overledenen door moord of doodslag die in Nederland plaatsvond (inwoners en niet-inwoners), pleeglocatie, wijze van uitvoering

Cijfers

De overstap naar digitaal aanleveren van het B-formulier

Hoe gaat de overstap naar digitaal aanleveren van het B-formulier in zijn werk?

Overig

Zelfdodingen, 2018

Deze tabellen zijn gebaseerd op de doodsoorzakenstatistiek. Dit is een registratie op wettelijke basis van doodsoorzaken van alle overleden inwoners van Nederland.

Cijfers

Doodsoorzakenstatistiek

Onderzoeksbeschrijving doodsoorzakenstatistiek

Overig
Overig

Maatwerk - Zelfdodingen

Registratie op wettelijke basis van doodsoorzaken van alle overleden inwoners van Nederland.

Cijfers

Overledenen; ongevallen, inwoners van Nederland, 1996-2017

Nederlandse inwoners overleden door dodelijke ongevallen, tijdens vervoer en brand, door accidentele val, vergiftiging en verdrinking

Cijfers

Verkeersdoden

over het publiceren van gegevens over alle personen die zijn overleden als gevolg van een verkeersongeval dat in Nederland plaatsvond.

Overig
Overig

Invullen CBS Doodsoorzakenformulier (papier)

Dit is een korte instructie-video over het invullen van een B-verklaring . Waarom moet een doodsoorzakenverklaringsformulier ingevuld worden? Het CBS is verantwoordelijk voor het maken van...

Video's
Overig

Suïcide in Noord-Holland Noord en Nederland, 1999-2013

In 2009/2010 heeft het CBS in samenwerking met de GGD Hollands Noorden de suïcidecijfers over de periode 1999-2008 geanalyseerd. Op basis van de cijfers kon niet worden geconcludeerd dat het aantal...

Artikelen

Levensbeëindigend handelen naar toediener middel(en), augustus-november

Levensbeeïndigend handelen waarbij een middel is voorgeschreven, verstrekt of toegediend naar toediener van het middel,

Cijfers

Niet (verder) behandelen naar soort behandeling, augustus-november

Niet ingestelde en gestaakte behandelingen naar groep en aard van de toedienen van middel(en) per gebruikt middel naar div. kenmerken,

Cijfers

Suïcide in Noord-Holland Noord en Nederland, 1999-2008

In 2008 maakten 61 inwoners van Noord-Holland Noord door zelfdoding een einde aan hun leven, 19 meer dan in 2007 toen 42 inwoners overleden door zelfdoding. Als gevolg hiervan verschenen in de media...

Cijfers

Niet verder behandelen en toedienen middelen, augustus-november

Niet instellen of staken van behandeling(en) per behandelgroep resp. toedienen van middel(en) per gebruikt middel naar div. kenmerken,

Cijfers

Medische beslissing levenseinde: samenvatting, aug-nov en jaarcijfers

Overledenen per medische beslissing rond het levenseinde (MBL) samenvatting en referentiegegevens, augustus - november en jaarcijfers

Cijfers