Auteur: Rik Schürmann, Janine van der Toorn en Lenny Stoeldraijer

Ontwikkelingen in sterfte in 2020 en 2021

Over deze publicatie

Sinds de start van de coronapandemie heeft Nederland een aantal perioden gekend waarin sprake was van oversterfte. In dit artikel wordt de oversterfte en de sterfte aan COVID-19 evenals andere doodsoorzaken beschreven, met name over 2020 en 2021. Hierbij wordt gebruik gemaakt van modelschattingen om een eerste beeld te krijgen van de meest recente periode van oversterfte in het najaar van 2021. Op basis van de resultaten is op te maken dat, net als in andere golven van oversterfte, ook in de derde oversterftegolf de sterfte door COVID-19 toeneemt.