Doodsoorzaakverklaring

Formulier waarop een arts de doodsoorzaak van een overledene vermeldt.
Bij overlijden van een persoon in Nederland dient de arts zowel een A-verklaring (overlijdensverklaring) als een B-verklaring (doodsoorzaakverklaring) in te vullen en deze op te sturen naar de gemeente waar het overlijden plaatsvond. Opgave is verplicht op grond van artikel 12A van de Wet op de lijkbezorging.