Zelfdodingen, 2019

Deze tabellen zijn gebaseerd op de doodsoorzakenstatistiek. Dit is een registratie op wettelijke basis van doodsoorzaken van alle overleden inwoners van Nederland.

Voor iedere overledene wordt een doodsoorzaakverklaring (B-verklaring) ingevuld door een arts. Deze doodsoorzaakverklaring wordt of in een gesloten enveloppe via de gemeente waar het overlijden heeft plaatsgevonden of via een beveiligde elektronische verbinding direct digitaal naar de medisch ambtenaar van het CBS gestuurd. Bij het CBS worden de formulieren verwerkt. Dit gebeurt volledig anoniem, de naam van de overledene is bij het CBS niet bekend. 

De doodsoorzaakverklaring moet worden ingevuld door de arts die de overledene schouwt. 

De gegevens over de sterfte door zelfdoding worden weergegeven in absolute aantallen en per 100 duizend van de gemiddelde bevolking.

Hierbij worden in tabel 1 naast de bruto sterftecijfers ook gestandaardiseerde sterftecijfers weergegeven.
De voor leeftijd en geslacht gestandaardiseerde cijfers worden gegeven omdat de leeftijdsindeling van de bevolking in Nederland door de jaren heen verandert. Hier is directe standaardisatie toegepast, met de leeftijdsverdeling van de gemiddelde mannelijke, respectievelijk vrouwelijke bevolking van 2019 als standaard.