Adviezen CBS gebruik van COVID-19 op doodsoorzaakverklaring (B-formulier)

Auto begrafenis rijdt over een kerkhof
© ANP

Publicatiedatum: 28 april 2020

Het CBS wil artsen die de doodsoorzaakverklaring (B-formulier) invullen informeren over de optimale manier om de doodsoorzaakverklaring in te vullen. Het volgen van deze adviezen zal bijdragen aan de correcte registratie van de doodsoorzaken en naast de productie van accurate statistiek, ook in de nabije toekomst bijdragen aan de vele beleid- en onderzoeksdoeleinden.

1. COVID-19 wordt gebruikt op het B-formulier voor alle overledenen bij wie:

  • de ziekte de dood tot gevolg had,
  • de ziekte de dood vermoedelijk tot gevolg had of
  • de ziekte aan het overlijden heeft bijgedragen.

2. Gebruik COVID-19 of Coronavirus ziekte 2019. De term “coronavirus” is te aspecifiek.

3. Het is belangrijk om de causale keten compleet te specificeren. Bijvoorbeeld, voor de overlijdens waar COVID-19 de longontsteking en respiratoire insufficiëntie veroorzaakt, zouden beide genoemd moeten worden, samen met de duur van elke aandoening of symptoom. Het CBS vraagt u om alle andere beschikbare relevante details in te vullen.

4. Vermeld alle bekende comorbiditeiten (bijkomstige ziektes of aandoeningen).

5. Voorbeelden ingevulde doodsoorzakenverklaringen

voorbeelden b-formulier doosoorzaken covid-19 

6. Coderen van COVID-19 op de doodsoorzaakverklaring volgens de ICD-10 regels

Het CBS gebruikt codes uit de ICD-10; de internationaal toegepaste codelijst, de tiende revisie van International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems van de WHO.
Naar aanleiding van de COVID-19 pandemie, heeft de WHO twee “emergency” codes aangemaakt; U07.1 voor bewezen COVID-19 overlijden en U07.2 voor vermoedelijk COVID-19 overlijden.
Vanwege het maatschappelijke belang van het goed in kaart brengen van COVID-19, zal elke correcte vermelding bij alle natuurlijke overlijdens als de onderliggende doodsoorzaak gerapporteerd worden, dat is de ziekte of aandoening die aanleiding heeft gegeven tot de reeks van gebeurtenissen die rechtstreeks tot de dood heeft geleid.

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u deze stellen via email: dofcovid19@cbs.nl