Zoekresultaten

175 resultaten voor arbeidsproductiviteit
175 resultaten voor arbeidsproductiviteit

Pagina 1 van 7

Arbeidsproductiviteit verder toegenomen in 2022

De arbeidsproductiviteit van de commerciële sector is in 2022 met 1,0 procent toegenomen ten opzichte van 2021. Een jaar eerder steeg de arbeidsproductiviteit nog met 4,3 procent.

Artikelen

Arbeidsproductiviteit Nederland lager na corona, in eurozone hoger

De arbeidsproductiviteit in Nederland was in het tweede kwartaal van 2022 1,4 procent lager dan in het tweede kwartaal van 2019.

Artikelen

Arbeidsproductiviteit hoger in 2021

De arbeidsproductiviteit van de commerciële sector is in coronajaar 2021 met 2,8 procent toegenomen ten opzichte van 2020. Dit is de grootste toename in 21 jaar. In vergelijking met 2019 lag de...

Artikelen
Artikelen
Artikelen

Arbeidsproductiviteit

Een maat voor de efficiëntie waarmee wordt gewerkt. Voor de economie als geheel is dit het bruto binnenlands product (in marktprijzen) gedeeld door het arbeidsvolume. Voor de arbeidsproductiviteit...

Overig
Artikelen
Artikelen

Bedrijfskenmerk koplopers, achterblijvers; arbeidsproductiviteit 2009-2010

Bedrijfskenmerken van koplopers en achterblijvers qua arbeidsproductiviteit naar branches (SBI 2008) en perioden

Cijfers

Arbeidsproductiviteit regio Zwolle, 2012-2016

Indicatoren rondom arbeidsproductiviteit in de Regio Zwolle.

Cijfers

Arbeidsproductiviteit (landbouw)

De netto toegevoegde waarde per arbeidskracht als indicator van de economische prestatie in de agrarische sector.

Overig
Artikelen

Akkerbouwgroentebedrijven: arbeidsproductiviteit fors toegenomen

Vanaf 2000 is het aantal akkerbouwgroentebedrijven met 24 procent gestegen tot 1,1 duizend bedrijven in 2013. In dat jaar hadden de akkerbouwgroentebedrijven 49 duizend hectare landbouwgrond in...

Artikelen
Artikelen

Arbeidsproductiviteit lager in 2020

De arbeidsproductiviteit van de commerciële sector is in het coronajaar 2020 met 1,8 procent afgenomen ten opzichte van 2019. Dit is veruit de grootste afname sinds de kredietcrisis (2009).

Artikelen

Hogere arbeidsproductiviteit bij exporterende bedrijven

Werknemers van exporterende bedrijven zijn gemiddeld productiever dan werknemers van niet-exporterende bedrijven. Dit geldt ook voor het MKB (midden- en kleinbedrijf), ongeacht de bedrijfsgrootte en...

Artikelen

Bedrijven met buitenlandse moeder hebben hogere arbeidsproductiviteit

De gemiddelde arbeidsproductiviteit van Nederlandse bedrijven in buitenlandse handen ligt fors hoger dan die bij de andere Nederlandse bedrijven.

Artikelen

Arbeidsproductiviteit in de elektrotechniek en de machinebouw

Dit rapport bevat een beschrijving van de sectoren elektrotechniek en de machinebouw, de arbeidsproductiviteit in deze sectoren en een aantal determinanten van arbeidsproductiviteit. Opdrachtgever:...

Artikelen

Groei bbp per inwoner vooral door stijging arbeidsproductiviteit

De economische groei staat de komende decennia onder druk door de voortgaande vergrijzing. Om de groei op peil te houden worden maatregelen overwogen om meer mensen aan het werk te krijgen. Een van...

Artikelen