De arbeidsmarkt in cijfers 2023

Deze publicatie geeft een breed overzicht van de Nederlandse arbeidsmarkt in 2023, aan de hand van de cijfers die het CBS hierover in huis heeft.
Dit is de negende keer dat De arbeidsmarkt in cijfers verschijnt. In de nieuwe editie staan de jaarcijfers van 2023 centraal, op basis van de gegevens zoals die begin april 2024 beschikbaar waren. De situatie op de arbeidsmarkt was in 2023 wat minder uitbundig dan in 2022, dat in veel opzichten een recordjaar was. De werkgelegenheid bleef wel groeien, maar minder sterk dan in voorgaande jaren. Ook liep het aantal openstaande vacatures iets terug en waren er iets meer mensen werkloos. Maar de krapte op de arbeidsmarkt bleef.