Auteur: Jesper van Thor

Scholing van personeel

Resultaten uit het onderzoek Bedrijfsopleidingen 2020

Over deze publicatie

Eens in de vijf jaar doet het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) onderzoek naar de opleidingsactiviteiten van bedrijven. Het doel van dit onderzoek Bedrijfsopleidingen is om meer inzicht te krijgen in het opleidingsbeleid, de inhoud en de uitgaven aan bedrijfsopleidingen. De meest recente editie vond plaats in 2021 over verslagjaar 2020.

Op verzoek van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) zijn in 2021 vragen toegevoegd. Doel daarvan is het vergroten van het inzicht in de beweegredenen van mkb-bedrijven om te investeren in menselijk kapitaal, welke belemmeringen ze daarbij tegenkwamen en wat ze gedaan hebben om die belemmeringen op te heffen. Ook wordt inzicht verkregen in de effecten van bedrijfsopleidingen op de bedrijfsvoering en in hoeverre overheidsmaatregelen kunnen helpen om meer bedrijfsopleidingen aan te bieden. Deze publicatie beschrijft zowel hoe het onderzoek is uitgevoerd als de resultaten van de vragen die op verzoek van EZK zijn opgenomen.

In de bijgevoegde tabellen is voor alle onderwerpen een uitsplitsing gemaakt naar naar bedrijfsgrootte, bedrijfstak en regio.