Groeirekeningen; nationale rekeningen

Groeirekeningen; nationale rekeningen

Bedrijfstakken/branches (SBI2008) Perioden Arbeidsproductiviteit Op basis van geconsolideerde productie Arbeidsproductiviteitsontwikkeling (%) (%) Arbeidsproductiviteit Op basis van geconsolideerde productie Arbeidsproductiviteit (2015=100) (indexcijfers 2015=100) Arbeidsproductiviteit Op basis van toegevoegde waarde Arbeidsproductiviteitsontwikkeling (%) (%) Arbeidsproductiviteit Op basis van toegevoegde waarde Arbeidsproductiviteit (2015=100) (indexcijfers 2015=100)
A-U Commerciële sector.(excl L,O,P,T) 2021* 0,5 99,9 2,8 100,6
A Landbouw, bosbouw en visserij 2021* 0,9 96,3 1,7 97,4
B Delfstoffenwinning 2021* -4,9 65,6 -12,3 53,2
C Industrie 2021* 1,0 102,2 4,7 114,3
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie 2021* 2,6 101,0 1,7 95,0
13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie 2021* 6,6 107,9 2,0 89,8
16-18 Hout-, papier-, grafische industr. 2021* 0,9 109,0 0,6 112,8
19 Aardolie-industrie 2021* 9,1 111,1 13,6 133,4
20 Chemische industrie 2021* 3,5 112,2 1,7 111,7
21 Farmaceutische industrie 2021* 2,6 108,4 1,2 103,7
22-23 Kunststof- en bouwmateriaalindustr 2021* 3,0 116,9 3,4 115,0
24-25 Basismetaal, metaalprod.-industrie 2021* 9,2 108,8 9,7 110,3
26 Elektrotechnische industrie 2021* -32,0 35,7 10,1 113,6
27 Elektrische apparatenindustrie 2021* 6,8 124,5 7,8 133,8
28 Machine-industrie 2021* 4,6 137,4 7,3 149,4
29-30 Transportmiddelenindustrie 2021* -6,2 106,9 -6,8 103,2
31-33 Overige industrie en reparatie 2021* 2,4 110,5 3,0 100,6
D Energievoorziening 2021* -0,1 98,3 2,2 111,9
E Waterbedrijven en afvalbeheer 2021* -2,8 96,1 -2,5 95,4
F Bouwnijverheid 2021* -0,9 109,7 -1,4 111,8
G-I Handel, vervoer en horeca 2021* 3,0 103,7 4,3 104,3
G Handel 2021* 2,6 110,4 2,8 112,9
H Vervoer en opslag 2021* 4,7 95,2 8,4 91,8
I Horeca 2021* 4,5 83,8 13,6 73,1
J Informatie en communicatie 2021* -6,2 108,7 3,2 111,4
58-60 Uitgeverijen, film,radio en t.v. 2021* -27,5 114,5 4,3 96,5
61 Telecommunicatie 2021* 4,1 125,1 3,5 152,4
62-63 IT- en informatiedienstverlening 2021* 2,2 114,7 3,7 112,0
K Financiële dienstverlening 2021* -2,4 104,0 -3,4 99,8
L Verhuur en handel van onroerend goed 2021* . . . .
M-N Zakelijke dienstverlening 2021* 2,5 104,5 3,6 98,2
69-71 Management- en technisch advies 2021* 2,3 109,9 3,6 102,1
72 Research 2021* -0,5 99,0 0,3 97,2
73-75 Reclame, design, overige diensten 2021* 10,6 112,6 12,1 124,0
N Verhuur en overige zakelijke diensten 2021* 3,0 96,6 3,4 91,1
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2021* . . . .
P Onderwijs 2021* . . . .
Q Gezondheids- en welzijnszorg 2021* 6,4 101,8 5,9 96,8
86 Gezondheidszorg 2021* 9,9 104,8 8,9 98,1
87-88 Verzorging en welzijn 2021* 2,5 99,0 3,0 95,9
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten 2021* -4,1 76,2 -5,9 71,4
R Cultuur, sport en recreatie 2021* -15,4 57,6 -22,3 46,3
S Overige dienstverlening 2021* 4,8 95,8 5,3 96,3
T Huishoudens 2021* . . . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat de uitkomsten van de Nederlandse groeirekeningen. De groeirekeningen laten zien welke bijdragen de verschillende productiemiddelen hebben geleverd aan de economische groei. Zo kan worden bepaald welk deel van de productiegroei wordt verklaard door een verandering in de inzet van kapitaal (K), arbeid (L), energie (E), materialen (M) of diensten (S).

Uit de uitkomsten van de groeirekeningen kan ook de bijdrage van de multifactorproductiviteit worden afgeleid. Dit is het deel van de groei (van de productie of toegevoegde waarde) dat niet kan worden toegerekend aan één van de verschillende productiemiddelen. Multifactorproductiviteit is daarmee een belangrijke maatstaf voor de productiviteit van de Nederlandse economie. Doordat met alle bekende inputs van het productieproces rekening wordt gehouden, levert de multifactorproductiviteit een breder beeld van de productiviteit dan de van oudsher gehanteerde arbeidsproductiviteit. In deze tabel worden ook de onderliggende data, kapitaalproductiviteit en de arbeidsproductiviteit gepubliceerd. De gegevens over de geconsolideerde productie en verbruik, samen met de groeirekeningen op basis van geconsolideerde productie zijn weggelaten voor de jaren 1995-2014. Dit komt doordat voor deze jaren geen input-output tabel met volumeontwikkelingen beschikbaar was.

Gegevens beschikbaar vanaf 1995.

Status van de cijfers:
De gegevens van 2020 en 2021 zijn voorlopig. De overige cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 22 september 2022.
Cijfers over de periode 2019 en 2020 zijn geüpdatet. Voor 2021 zijn nieuwe cijfers toegevoegd.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft onlangs een revisie uitgevoerd van de nationale rekeningen. Hierbij worden nieuwe statistische bronnen en ramingsmethoden gebruikt. Deze tabel geeft de cijfers na revisie weer. Voor aanvullende informatie zie paragraaf 3.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Na afloop van het verslagjaar worden na ongeveer 9 maanden voorlopige cijfers gepubliceerd. Na 33 maanden worden de definitieve cijfers gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Arbeidsproductiviteit
De volumeontwikkeling van de geconsolideerde productie of toegevoegde per eenheid van arbeidsvolume. Het arbeidsvolume is hier de gewerkte uren.
Op basis van geconsolideerde productie
Arbeidsproductiviteit op basis van geconsolideerde productie. De volumeontwikkeling van de geconsolideerde productie per eenheid van arbeidsvolume. Arbeidsproductiviteit wordt hier berekend als de geconsolideerde productie per gewerkt uur.
Arbeidsproductiviteitsontwikkeling (%)
Arbeidsproductiviteit (2015=100)
Op basis van toegevoegde waarde
Arbeidsproductiviteit op basis van toegevoegde waarde. De volumeontwikkeling van de toegevoegde waarde per eenheid van arbeidsvolume. De arbeidsproductiviteit wordt hier berekend als de toegevoegde waarde per gewerkt uur.
Arbeidsproductiviteitsontwikkeling (%)
Arbeidsproductiviteit (2015=100)