Zoekresultaten

164 resultaten voor arbeidsproductiviteit
164 resultaten voor arbeidsproductiviteit

Pagina 3 van 7

Internationaliseringsmonitor 2022 2e kwartaal: Belemmeringen dienstenhandel

In deze editie van de Internationaliseringsmonitor bieden we inzicht in de internationale handel van diensten: hoe heeft die zich de afgelopen jaren ontwikkeld en tegen welke barrières lopen...

Publicaties

De Nederlandse sporteconomie 2019

Op verzoek van het ministerie van VWS heeft het CBS een nieuwe editie van de satellietrekening sport samengesteld. Deze beschrijft de bijdrage van sport aan de Nederlandse economie (bbp,...

Publicaties

De Nederlandse productiviteitspuzzel

In dit artikel wordt ingegaan op mogelijke oorzaken van de afnemende productiviteitsgroei.

Publicaties

Nederland Handelsland 2022, export, import en investeringen

Dat Nederland als kleine en open handelsnatie sterk vervlochten is met het buitenland wordt tijdens een crisis eens te meer duidelijk.

Publicaties

Buitenlandse bedrijven in Nederland: productiever maar niet winstgevender

De gemiddelde arbeidsproductiviteit van Nederlandse bedrijven onder buitenlandse zeggenschap was in de periode 2008-2011 fors hoger dan bij andere Nederlandse bedrijven. Dit blijkt uit cijfers over...

Artikelen

Monitor brede welvaart

Hoe gaat het met de brede welvaart in Nederland? De Monitor Brede Welvaart & de SDG’s 2022 kijkt naar de economisch, ecologische en sociaal-maatschappelijke aspecten van welvaart in Nederland en de...

Publicaties

Meer en efficiëntere ouderenzorg

De arbeidsproductiviteit in de ouderenzorg nam tussen 2001 en 2007 met gemiddeld 1,4 procent per jaar toe. De groei van de arbeidsproductiviteit is volledig gerealiseerd na 2004 toen de groei...

Artikelen

De invloed van de toename van het aantal gewerkte uren op de productiviteit

De terugval van de productiviteitsgroei wordt mogelijk veroorzaakt door de toenamen van het aantal gewerkte uren en de veranderde samenstelling van de werkzame beroepsbevolking.

Publicaties

Verschuiving banen naar productievere bedrijven vooral in ICT-intensieve sectoren

ICT heeft tussen 2000 en eind 2010 een positief effect op de economie gehad. In bedrijfstakken waar ICT intensief wordt gebruikt werden bedrijven productiever.

Artikelen

Gezondheid en zorg in cijfers 2006

In deze publicatie doet het CBS verslag van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van gezondheid en zorg.

Artikelen

Topsectoren groeien tweemaal zo snel als de hele economie

In de periode 2010–2013 groeiden de topsectoren tweemaal zo snel als gemiddeld alle sectoren. Die relatief sterke groei komt door een gemiddeld hoge arbeidsproductiviteitsgroei en forse investeringen...

Artikelen

Werkgelegenheid en economische groei

Dashboard arbeidsmarkt: werkgelegenheid en economische groei

Overig

Inkomende directe investeringen en economische prestaties

Deze notitie beschrijft zowel de inkomende buitenlandse directe investeringen als de economische prestaties van buitenlandse bedrijven in Nederland, bijvoorbeeld omzet, werkgelegenheid,...

Artikelen

Nederlanders zijn minder gaan werken

Het arbeidsvolume van werknemers in uren is tussen 1950 en 2002 minder hard gestegen dan de bevolkingsomvang. Nederlanders zijn minder uren gaan werken. De stijging van de welvaart moet daarom komen...

Artikelen

Werknemers bij internationaal opererende bedrijven beter betaald

Sociaaleconomische trends 2013. Bedrijven met internationale activiteiten betalen hogere salarissen dan vergelijkbare bedrijven die zich op de binnenlandse markt richten. Ceteris paribus hebben het...

Artikelen

Lagere productiviteit door groei zelfstandigen

Wat is de invloed van zelfstandigen op de productiviteit?

Publicaties

Productie, arbeid en productiviteit in de zorgsector

Overdruk uit: ESB Dossier no. 4452: Arbeidsproductiviteit in de zorg

Artikelen

Indicatoren op gemeenteniveau over Apeldoorn, 2014-2018

Economische groei, omzetontwikkeling en onderwijsniveau en –richting van personen in Apeldoorn.

Cijfers

Zal vergrijzing leiden tot een tekort aan arbeidskrachten?

De afgelopen tien jaar groeide de bevolking van 15 tot 75 jaar, de potentiële beroepsbevolking, met ruim een half miljoen mensen. De komende tien jaar bedraagt deze groei nog maar 130 duizend....

Artikelen
Artikelen

Bedrijfskenmerk koplopers, achterblijvers; winstmarge 2009-2010

Bedrijfskenmerken van koplopers en achterblijvers qua winstmarge naar branches (SBI 2008) en perioden

Cijfers