Zoekresultaten

178 resultaten voor arbeidsproductiviteit
178 resultaten voor arbeidsproductiviteit

Pagina 3 van 8

Hogere arbeidsproductiviteit bij exporterende bedrijven

Werknemers van exporterende bedrijven zijn gemiddeld productiever dan werknemers van niet-exporterende bedrijven. Dit geldt ook voor het MKB (midden- en kleinbedrijf), ongeacht de bedrijfsgrootte en...

Artikelen

De regionale economie 2019

Overzicht van regionale ontwikkelingen in de economie en arbeidsmarkt in 2019, en regionale effecten van de coronacrisis in 2020

Publicaties
Artikelen

Groei bbp per inwoner vooral door stijging arbeidsproductiviteit

De economische groei staat de komende decennia onder druk door de voortgaande vergrijzing. Om de groei op peil te houden worden maatregelen overwogen om meer mensen aan het werk te krijgen. Een van...

Artikelen

Arbeidsproductiviteit in de elektrotechniek en de machinebouw

Dit rapport bevat een beschrijving van de sectoren elektrotechniek en de machinebouw, de arbeidsproductiviteit in deze sectoren en een aantal determinanten van arbeidsproductiviteit. Opdrachtgever:...

Artikelen

Robuuste groei toegevoegde waarde in het mkb

De toegevoegde waarde van niet-financiële midden- en kleinbedrijven nam in 2018 toe met 5,4 procent.

Artikelen
Artikelen

Akkerbouwgroentebedrijven: arbeidsproductiviteit fors toegenomen

Vanaf 2000 is het aantal akkerbouwgroentebedrijven met 24 procent gestegen tot 1,1 duizend bedrijven in 2013. In dat jaar hadden de akkerbouwgroentebedrijven 49 duizend hectare landbouwgrond in...

Artikelen
Artikelen
Artikelen

De waarde van data 2001-2017

Deze pilot studie beschrijft de methode om de waarde van data te berekenen en wordt een eerste inschatting van de waarde van data gemaakt voor 2001-2017.

Publicaties

Vijf jaar implementatie van de SDG’s in Nederland (2016-2020)

Dit rapport meet voortgang in de eerst vijf jaar van de 17 SDG's (2016-2020) en inventariseert het daarbij in Nederland gevoerde beleid (monitoring en reflectie).

Publicaties

Lonen en loonkosten, een overzicht van de verschillende CBS-cijfers

CBS-cijfers over lonen en loonkosten. Gids en verklaring voor de verschillende begrippen en definities die het CBS hanteert bij het samenstellen en publiceren van bijvoorbeeld lonen en loonkosten.

Publicaties

Financieringsmonitor 2020

De Financieringsmonitor brengt de zoektocht naar financiering van het mkb in beeld.

Publicaties

De Nederlandse economie in 2019

De Nederlandse economie groeide in 2019 met 1,8 procent. Dat was wat minder sterk dan in voorgaande jaren. Net als in 2018 leunde de groei sterk op de consumptie en de investeringen in vaste activa....

Publicaties

De invloed van de toename van het aantal gewerkte uren op de productiviteit

De terugval van de productiviteitsgroei wordt mogelijk veroorzaakt door de toenamen van het aantal gewerkte uren en de veranderde samenstelling van de werkzame beroepsbevolking.

Publicaties

Internationaliseringsmonitor 2020, vierde kwartaal

In deze Internationaliseringsmonitor staan de handelsrelatie tussen de EU en de VS, de effecten van importtarieven voor importeurs en exporteurs evenals de effecten van het CETA-verdrag voor...

Publicaties

Productiviteit zakelijke dienstverlening groeit weer

De arbeidsproductiviteit in de zakelijke dienstverlening stijgt sinds 2011, na een dalende trend vanaf 2004 tot en met 2010.

Artikelen

Lagere productiviteit door groei zelfstandigen

Wat is de invloed van zelfstandigen op de productiviteit?

Publicaties

De economie in het Nederlands-Duitse grensgebied

Dit artikel vergelijkt de economische prestatie en structuur in het grensgebied van Nederland en Duitsland.

Artikelen

Grote spreiding in productiviteit in het mkb

De arbeidsproductiviteit in het mkb

Artikelen