Zoekresultaten

3940 resultaten voor Ministerie van OCW
3940 resultaten voor Ministerie van OCW

Pagina 5 van 158

Misdrijven; afdoening door het Openbaar Ministerie,grote gemeenten,'94-'10

Strafzaken afgedaan door OM naar 25 grote gemeenten, stedelijkheid. Soort misdrijf en wijze van afdoening.

Cijfers

Arbeidsmarktkenmerken mbo-uitstromers 2016/’17

Maatwerktabellen over de arbeidsmarktpositie in oktober 2017 en oktober 2018 van mbo-uitstromers uit schooljaar 2016/’17

Cijfers

Transformaties in de woningvoorraad 2021

In het rapport ‘Transformaties in de woningvoorraad 2021’ worden de resultaten van dit onderzoek beschreven. Tevens is er een beschrijving van de methode om het aantal woningtransformaties vast te...

Publicaties

Gemiddelde energielevering aardgaswoningen, 2019*

De gemiddelde aardgas- en elektriciteitsleveringen in 2019 aan groepen van woningen (naar woningkenmerken en aantal bewoners) die hoofdzakelijk in hun energie voorzien met aardgas en elektriciteit.

Cijfers

Voortijdig schoolverlaters; geslacht, onderwijssoort en migratieachtergrond

Voortijdig schoolverlaters, vsv'ers, Onderwijssoort, geslacht en migratieachtergrond

Cijfers

Voortijdig schoolverlaters; geslacht, leeftijd en migratieachtergrond

Voortijdig schoolverlaters; leeftijd en migratieachtergrond Geslacht, leeftijd, migratieachtergrond, onderwijssoort

Cijfers

Achterstandsscores gemeenten - voorlopig, 2020/2021

Tabellen met voorlopige achterstandsscores (geaggregeerde onderwijsscores) per gemeente op 1 oktober 2020 en 2021.

Cijfers

Arbeidsmarktkenmerken mbo-uitstromers 2017/’18

Maatwerktabellen over de arbeidsmarktpositie in oktober 2018 van mbo-uitstromers uit schooljaar 2017/'18.

Cijfers

Arbeidsmarktkenmerken mbo-uitstromers, 2016/’17

Maatwerktabellen over de arbeidsmarktpositie in oktober 2017 en oktober 2018 van mbo-uitstromers uit schooljaar 2016/’17.

Cijfers

Arbeidsmarktkenmerken mbo-uitstromers 2013/’14

Maatwerktabellen over de arbeidsmarktpositie in oktober 2014 en oktober 2015 van mbo-uitstromers

Cijfers

Arbeidsmarktkenmerken mbo-uitstromers 2016/’17

Maatwerktabellen over de arbeidsmarktpositie in oktober 2017 van mbo-uitstromers uit schooljaar 2016/'17.

Cijfers

Door- en uitstroom mbo-deelnemers 2016/’17

Maatwerktabel over de door- en uitstroom van mbo-deelnemers uit schooljaar 2016/'17.

Cijfers

Arbeidsmarktkenmerken mbo-schoolverlaters 2015/’16

Arbeidsmarktpositie in 2016 van mbo-schoolverlaters uit schooljaar 2015/'16 naar woongemeente.

Cijfers

Monitor fosfaat- en stikstofexcretie in dierlijke mest, vierde kwartaal 2022

Vierde kwartaalrapportage van 2022 over de fosfaat- en stikstofexcretie van de Nederlandse veestapel.

Publicaties

Monitor Loonverschillen mannen en vrouwen, 2020

In de ‘Monitor loonverschillen mannen en vrouwen, 2020’ staan loonverschillen tussen mannen en vrouwen bij de overheid en in het bedrijfsleven centraal. Er is aandacht voor trends in loonverschillen,...

Publicaties

Achtergrondkenmerken onderwijsachterstanden, 2019/2020

Tabellen met achtergrondkenmerken horend bij voorlopige achterstandsscores per gemeente op 1 oktober 2019 en 2020.

Cijfers

Dashboard Arbeidsmarktpositie van mbo-gediplomeerden

Interactief dashboard met cijfers over de arbeidsmarktpositie van mbo-gediplomeerden voor de schooljaren 2013/’14 tot en met 2018/’19.

Cijfers

Arbeidsmarktkenmerken mbo-uitstromers 2012/’13-2014/’15

Maatwerktabellen over de arbeidsmarktpositie van mbo-uitstromers over de schooljaren 2012/'13 t/m 2014/’15.

Cijfers

Achterstandsscores per school – na nagekomen fusies, 2020

Achterstandsscores (geaggregeerde onderwijsscores) per basisschoolvestiging na verwerking nagekomen fusies, 1 oktober 2020.

Cijfers

Arbeidsmarktkenmerken mbo-uitstromers 2012/’13-2015/’16

Tabellenset over de arbeidsmarktpositie 1 jaar na uitstroom van mbo-uitstromers uit schooljaren 2012/’13-2015/’16.

Cijfers

Arbeidsmarktpositie Oekraïners, 1 juli 2022

Arbeidsmarktpositie van Oekraïense vluchtelingen, 1 juli 2022

Cijfers

Arbeidsmarkt culturele en creatieve sector 2010-2022Q1

Cijfers over werknemers, zelfstandig ondernemers en bedrijven in de culturele sector met uitsplitsing naar kunsten, media & entertainment en creatieve zakelijke dienstverlening.

Cijfers

Oekraïense vluchtelingen, 1 november 2022

Oekraïense vluchtelingen, demografie, huisvesting en werknemers in loondienst, 1 november 2022.

Cijfers

Doorstroom en arbeidsmarkt vso en pro verlaters, 19/’20

Tabellen over de doorstroom, uitstroom en arbeidsmarktpositie van vso- en pro-verlaters uit schooljaar 2019/'20.

Cijfers

Zorginstellingen; kerncijfers

Kerncijfers: verlies- en winstrekening, balans, personeel ziekenhuizen, GGZ met overnachting, gehandicaptenzorg, maatschappelijke opvang

Cijfers