Arbeidsmarktkenmerken uitstroom vso pro regio 2018-2019

Tabellen over de arbeidsmarktkenmerken van uitgestroomde leerlingen uit het voortgezet speciaal onderwijs (vso) en het praktijkonderwijs (pro) uit de schooljaren 2018/’19 en 2019/’20, per RMC-regio en arbeidsmarktregio.

Tabellen over vso- en pro-uitstromers uit de schooljaren 2018/’19 en 2019/’20 per RMC-regio en per arbeidsmarktregio. Voor het cohort 2018/’19 betreft het de arbeidsmarktkenmerken een jaar na uitstroom en voor het cohort 2019/’20 de arbeidsmarktkenmerken direct na uitstroom.

De tabellen tonen het aandeel uitstromers met werk en met een uitkering, de wekelijkse arbeidsduur, het aandeel werknemers en het aandeel met een bijstandsuitkering en met een Wajong-uitkering.

Opdrachtgever: ministerie van OCW.