Zoekresultaten

4440 resultaten voor Ministerie van OCW
4440 resultaten voor Ministerie van OCW

Pagina 4 van 178

VSV met werk; bedrijfstak na verlaten onderwijs

Voortijdig schoolverlaters, bedrijstak na schoolverlaten Persoonskenmerken, voortijdig schoolverlaters, bedrijfstak

Cijfers

Achterstandsscores per school in het praktijkonderwijs, 2021

Achterstandsscores (geaggregeerde onderwijsscores) per schoolvestiging in het praktijkonderwijs, 1 oktober 2021; exclusief nieuwkomers.

Cijfers

Arbeidsmarktkenmerken uitstroom vso pro regio 2018-2019

Arbeidsmarktkenmerken van vso- en pro-uitstromers uit schooljaren 2018/’19 en 2019/’20, per RMC- en arbeidsmarktregio.

Cijfers

Achterstandsscores per school in het voorgezet onderwijs, 2021

Achterstandsscores (geaggregeerde onderwijsscores) per schoolvestiging in het voorgezet onderwijs, 1 oktober 2021; exclusief nieuwkomers.

Cijfers

Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) 2022 - Onderzoeksbeschrijving

Onderzoeksbeschrijving van de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) 2022 die CBS en TNO onder werknemers in Nederland uitgevoerd hebben (voorheen: methodologische verantwoording). Met...

Publicaties

Methodewijziging Monitor Loonverschillen mannen en vrouwen

De publicatie ‘Methodewijziging Monitor Loonverschillen mannen en vrouwen’ beschrijft de achtergronden van de aanpassing van de onderzoekspopulatie, de vernieuwing van het regressiemodel voor de...

Publicaties

Hoe belangrijk zijn de eerste 1000 dagen van een kind?

Met het actieprogramma ‘Kansrijke start’ wil het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) ouders helpen om hun kinderen zo gezond mogelijk te laten opgroeien.

Artikelen

Monitor Loonverschillen mannen en vrouwen, 2022

In de ‘Monitor loonverschillen mannen en vrouwen, 2022’ staan loonverschillen tussen mannen en vrouwen bij de overheid en in het bedrijfsleven centraal. Er is aandacht voor trends in loonverschillen,...

Publicaties

Herijking onderwijsachterstandenindicator primair onderwijs 2021

Rapportage van het onderzoek naar het actualiseren van het model van de onderwijsachterstandenindicator voor het primair onderwijs.

Publicaties

Kosten bedrijfsleven instrumentarium en internationalisering van gebruikers

Deze tabellenset toont de kosten van de verschillende instrumenten waarmee het ministerie van Buitenlandse Zaken de internationalisering van bedrijven ondersteunt naar doelland en bedrijfstak.

Cijfers

Laag inkomen naar kenmerken van het huishouden en de hoofdkostwinner, 2022

Personen in) huishoudens naar laag inkomen naar kenmerken van het huishouden en de hoofdkostwinner, 2022*

Cijfers

Aansluiting onderwijs arbeidsmarkt van afgestudeerden in het hoger onderwijs

Dit rapport gaat in op kansengelijkheid in het hoger onderwijs. Het gaat om de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt van recent afgestudeerden in het hoger onderwijs. We kijken naar verschillen tussen...

Publicaties

Effectevaluatie Maatschappelijke Diensttijd (MDT) 2022

Dit methodologisch rapport beschrijft de verschillen tussen jongeren die een MDT traject hebben gevolgd en jongeren die dat (nog) niet gedaan hebben. Leeftijd en geslacht zijn gerelateerd aan het wel...

Publicaties

Stages, banen en BPV-overeenkomsten van studenten in vo, mbo, ho, 2022/’23

Inkomsten van leerlingen en studenten in het vo, mbo en ho 2022/’23.

Cijfers

Musea naar provincie en type, 2015-2022

Cijfers over musea in Nederland, het aantal bezoeken en kenmerken van bezoekers, werknemers, collecties en financiën over de periode van 2015 tot en met 2022.

Cijfers

Achterstandsscore per vo-schoolvestiging, 1 oktober 2022

Achterstandsscore per vo-school, 1 oktober 2022

Cijfers

Gebruik van regelingen en voorzieningen, 2021

Pilotonderzoek naar het gebruik van regelingen en voorzieningen in 2021 voor een selectie van postcodegebieden.

Cijfers

Arbeidsmarkt culturele en creatieve sector 2010-2023Q3

Cijfers over werknemers, zelfstandig ondernemers en bedrijven in de culturele sector met uitsplitsing naar kunsten, media & entertainment en creatieve zakelijke dienstverlening.

Cijfers

Achterstandsscores gemeenten - voorlopig, 2022/2023

Achterstandsscores gemeenten - voorlopig, 2022/2023

Cijfers

Dashboard schoolverlaters vso en pro

Arbeidsmarktkenmerken uitstromers vso en pro uit de schooljaren 2013/’14 tot en met 2020/’21.

Cijfers

Achtergrondkenmerken onderwijsachterstanden, 2022/2023

Tabellen met achtergrondkenmerken horend bij voorlopige achterstandsscores per gemeente op 1 februari 2022 en 2023.

Cijfers

Dashboard arbeidsmarktpositie van mbo-gediplomeerden

Interactief dashboard met cijfers over de arbeidsmarktpositie van mbo-gediplomeerden voor de studiejaren 2013/’14 tot en met 2021/’22.

Cijfers

Achterstandsscores gemeenten - definitief, 2020/2021

Achterstandsscores gemeenten - definitief, 2020/2021

Cijfers

Jeugdreclassering 1e kwartaal 2024, voorlopige cijfers

Tabellen jeugdreclassering, stand en stroom, landelijk en op arrondissementsniveau.

Cijfers

Achterstandsscores per school, 2023

Achterstandsscores (geaggregeerde onderwijsscores) per basisschoolvestiging, 1 februari 2023.

Cijfers