Zoekresultaten

4467 resultaten voor Ministerie van OCW
4467 resultaten voor Ministerie van OCW

Pagina 6 van 179

Monitor Arbeid, zorg en kinderopvang 2023

In deze rapportage wordt verslag gedaan van de resultaten van de Monitor Arbeid, Zorg en Kinderopvang 2023. De Monitor Arbeid, Zorg en Kinderopvang wordt eens in de twee jaar uitgevoerd op verzoek...

Publicaties

Nabijheid van bibliotheekvoorzieningen 2019, 2021 en 2022 versus 2014

Hoe ver was het rijden tot de dichtstbijzijnde bibliotheekvoorziening in 2022? En in hoeverre zijn de afstanden voor 2019, 2021 en 2022 veranderd ten opzichte van 2014?

Cijfers

Medeplegen en medeplichtigheid, 2003-2022

Door het Openbaar Ministerie (OM) vervolgde feiten in rechtbankstrafzaken waarbij sprake is van medeplegen of medeplichtigheid naar leeftijd, geslacht, stedelijkheid en type delict.

Cijfers

Monitor fosfaat- en stikstofexcretie in dierlijke mest, derde kwartaal 2023

Derde kwartaalrapportage van 2023 over de fosfaat- en stikstofexcretie van de Nederlandse veestapel.

Publicaties

Schoolweging, 2020-2023

De schoolweging per schoolvestiging en onderwijslocatie, 2020-2023

Cijfers

Financieringsmonitor 2023

De Financieringsmonitor brengt de zoektocht naar financiering van het mkb in beeld.

Publicaties

Zorg voor kinderen op Caribisch Nederland, 2022

Gegevens die verschillende inzichten geven in de zorg voor kinderen (<12 jaar) op Caribisch Nederland, 2022.

Cijfers

Veiligheidsmonitor 2023

Landelijke enquête onder Nederlanders van 15 jaar en ouder over de onderwerpen leefbaarheid en overlast in de woonbuurt, veiligheidsbeleving, traditionele criminaliteit, online criminaliteit, burgers...

Publicaties

Jeugdreclassering 2022, definitieve cijfers

Tabellen jeugdreclassering, stand en stroom, landelijk en op arrondissementsniveau.

Cijfers

Jeugdreclassering 3e kw. 2023, voorlopige cijfers

Tabellen jeugdreclassering, stand en stroom, landelijk en op arrondissementsniveau.

Cijfers

Extra uitvraag Bijzondere Bijstand 2022

In dit rapport worden de uitkomsten beschreven van het onderzoek naar de uitgaven aan bijzondere bijstand door gemeenten in 2022.

Publicaties

Musea; collectie, bezoeken, tarieven, tentoonstellingen, werkgelegenheid

Collectie, bezoeken, tarieven, tentoonstellingen, werkgelegenheid bezoeken, tarieven, werkgelegenheid

Cijfers

Statistiek Wet Inburgering (SWI) 2022

Deze rapportage beschrijft van personen die in 2022 in Nederland inburgeringsplichtig zijn geworden onder de Wet inburgering 2021 (Statistiek Wet inburgering 2022) de demografische en...

Publicaties

Vo; leerlingen, onderwijssoort in detail, leerjaar, herkomst

Leerlingen, onderwijssoort, leerjaar, herkomstland, geboorteland (ouders) Leerlingen, onderwijssoort, leerjaar, herkomstland

Cijfers

Vo; leerlingen, onderwijssoort, leerjaar, woonregio

Leerlingen, onderwijssoort, leerjaar, woonregio Leerlingen, onderwijssoort, woonregio

Cijfers

De energierekening januari 2024

Met de prijzen van januari 2024 gemeten ligt de energierekening, op jaarbasis, 323 euro lager dan een jaar eerder. Lagere variabele leveringstarieven en een verwacht afnemend verbruik in 2024 hebben...

Publicaties

Musea naar provincie en type, 2015-2021

Cijfers over musea in Nederland, het aantal bezoeken en kenmerken van bezoekers, werknemers, collecties en financiën over de periode van 2015 tot en met 2021.

Cijfers

Arbeidsmarkt culturele en creatieve sector 2010-2023Q1

Cijfers over werknemers, zelfstandig ondernemers en bedrijven in de culturele sector met uitsplitsing naar kunsten, media & entertainment en creatieve zakelijke dienstverlening.

Cijfers

Jaarlijkse Monitor Onderwijsachterstandenindicator, 2017-2021

Dit rapport betreft de jaarlijkse evaluatie van de onderwijsachterstandenindicator die het CBS in opdracht van OCW uitvoert.Op basis van verschillende analyses voor de schooljaren 2016/’17 tot met...

Publicaties

Extra uitvraag Tegenprestatie 2023

Onderzoek naar het aantal bijstandsgerechtigden dat een maatschappelijk nuttige activiteit als tegenprestatie heeft opgedragen gekregen en/of uitgevoerd in maart 2023.

Publicaties

Migrantenmonitor 2021 en 2022

De Migrantenmonitor gaat over migranten in Nederland geboren in het buitenland. SZW wil weten om hoeveel personen het gaat en of zij hier werken (en in welke regio en sector), studeren en/of een...

Cijfers

Buurt, wijk en gemeente 2022 voor postcode huisnummer

Toedeling van buurten, wijken en gemeenten per 1 januari 2022 aan voorkomende uitgegeven combinaties van postcode en huisnummer op 1 augustus 2022.

Cijfers

Achterstandsscores scholen 2022 na 1e lichting bezwaren

Achterstandsscores (geaggregeerde onderwijsscores) per basisschoolvestiging op 1 februari 2022 na verwerking eerste lichting bezwaren.

Cijfers

Transformaties in de woningvoorraad 2022

In het rapport ‘Transformaties in de woningvoorraad 2022’ worden de resultaten van dit onderzoek beschreven. Tevens is er een beschrijving van de methode om het aantal woningtransformaties vast te...

Publicaties

Aantallen en kenmerken van Verenigingen van Eigenaren 2022

Het rapport en de tabellenset geven informatie over Verenigingen van Eigenaren (VvE’s), woningen in VvE’s en de huishoudens die in deze woningen wonen op 1 januari 2022. Bekostigd door: Ministerie...

Publicaties