Achtergrondkenmerken onderwijsachterstanden, 2022/2023

Tabellen met achtergrondkenmerken horend bij voorlopige achterstandsscores per gemeente op 1 februari 2022 en 2023.

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft het onderwijsachterstandenbeleid voor het basisonderwijs herzien. In het nieuwe beleid, dat in 2019 van kracht is geworden, maakt zij gebruik van de risico-indicator onderwijsachterstanden die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) eerder op verzoek van het ministerie heeft ontwikkeld. Dat kan door met de indicator de onderwijsscores per peuter (2,5 tot 4 jaar) en basisschoolleerling te berekenen en die met een bepaalde formule op te tellen tot achterstandsscores per gemeente. Deze scores drukken dan de verwachte onderwijsachterstand per gemeente uit, op basis waarvan OCW het onderwijsachterstandenbudget over gemeenten kan verdelen.

In 2024 worden de gemeentelijke onderwijsachterstandenbudgetten verdeeld op basis van de achterstandsscores in gemeenten op 1 februari 2022 en 1 februari 2023. Om gemeenten meer inzicht te geven in hun achterstandsscores, wordt bij deze scores een tabellenset met een aantal achtergrondkenmerken gegeven. De gevraagde informatie is in deze tabellenset vastgelegd.