Project

© CBS

Het CBS publiceert regelmatig artikelen om gebruikers te informeren over de innovatie inspanningen van het CBS. Vaak hebben deze artikelen betrekking op experimentele statistische producten. Het CBS wil met deze producten gebruikers interesseren voor ons onderzoek en feedback ophalen. Mede op basis hiervan bepaalt het CBS welke producten relevant zijn om verder te ontwikkelen. Van bepaalde producten wordt de ontwikkeling stopgezet. Ter informatie zijn deze oude artikelen hier nog te lezen. De ontwikkeling van deze producten is stopgezet en zijn derhalve te vinden in dit archief.

projecten