CBS zet nieuwe stap in cybersecurity-onderzoek

Het CBS is actief op zoek naar nieuwe mogelijkheden om de ontwikkelingen rond cybersecurity beter in kaart te brengen. Het onderwerp staat ook hoog op de agenda van het nieuwe kabinet. Nieuwe technologieën bieden kansen, maar iedereen is zich ook bewust van de risico’s die deze technologieën met zich meebrengen.

Om een start te maken met big-dataonderzoek op dit terrein en ook om te laten zien dat het CBS daarin mede via het Center for Big Data Statistics een nuttige en onafhankelijke rol kan spelen, verkent het CBS momenteel nieuwe databronnen. Daarbij zal worden aangesloten bij lopende initiatieven, nationaal en internationaal. Het CBS kan ook door koppeling van nieuwe (big) data met reeds beschikbare CBS-data makkelijker meerwaarde genereren voor de samenleving dan andere partijen die om juridische redenen niet zo maar over deze data kunnen beschikken.

Recent heeft het CBS onderzoek gedaan naar een big-databron met informatie over het gebruik van IP4-adressen. Niet eerder heeft het CBS gekeken naar Internet Service Providers en netwerken die administratief en technisch samen het Internet vormgeven. Begin volgend jaar zullen uitgebreidere cijfers over dit onderzoek beschreven worden in de nieuwe editie van de CBS-Cybersecuritymonitor. Uit de resultaten die gebaseerd zijn op data van Censys, een organisatie die zich in de Verenigde Staten bezighoudt met het verzamelen van informatie over het gebruik van IP4-adressen wereldwijd, blijkt dat er ook in Nederland nog steeds servers zijn die niet voldoende beveiligd zijn. Op de ruim 3 miljoen in Nederland aanwezige servers zijn niet altijd de laatste versies van software geïnstalleerd.

Zo werd in oktober op 220 duizend servers nog gewerkt met protocollen die beter niet meer aangeboden kunnen worden vanwege beveiligingsproblemen. Het lijkt erop dat overheidsorganisatie (universiteiten, ziekenhuizen, gemeenten, e.d.) wel gemiddeld beter presteren dan bedrijven en andere organisaties.

Uit het onderzoek blijkt verder dat Amerikaanse bedrijven een belangrijke rol spelen in het internetverkeer via ‘Content Delivery Networks’. Bijna 47 procent van alle in Nederland op het Internet aangesloten apparaten met een IP4-adres viel in oktober administratief onder een netwerk uit de Verenigde Staten. In Nederland waren in totaal 712 verschillende beheerders van netwerken actief. Dit waren Internet Service Providers, maar ook universiteiten en bedrijven.

Met behulp van andere partijen die kunnen optreden als dataleverancier of sponsor wil het CBS het cybersecurity- en het cybercrime-onderzoek vanaf 2018 nog meer aandacht geven. Zo zullen er meer nieuwe databronnen onderzocht worden. Vanzelfsprekend zal het CBS ook aandacht blijven besteden aan de kansen die nieuwe technologie biedt voor de Nederlandse samenleving. Daarbij zal ook aandacht uitgaan naar privacy niet alleen als onderwerp van onderzoek – denk aan datalekken – maar ook als aandachtspunt bij de uitvoering van de werkzaamheden. Net als bij andere onderzoeken zal het CBS niet publiceren over individuele bedrijven, organisaties of personen.

Je browser wordt niet ondersteund. Upgrade je browser. Je hebt een inconsistente user-agent geleverd bij het oplossen van de uitdaging. Mogelijk heb je browserextensies of -instellingen ingeschakeld om de user-agent te vervalsen en moet je deze uitschakelen om door te gaan. Een deel van Turnstile is per ongeluk in de cache opgeslagen. Wis gelieve je cache. De tijd op de klok klopt niet. Zet je klok op de juiste tijd. Een ongespecificeerde fout heeft zich voorgedaan.