Ontdek 100 jaar internationale handel in goederen

Nederland is een handelsland en de cijfers over in- en uitvoer van goederen zijn belangrijk om te bepalen wat er in Nederland wordt verdiend. De statistiek internationale handel bestaat al honderd jaar! Een mooi moment om bij stil te staan en te zien hoe de Nederlandse in- en uitvoer van goederen zich heeft ontwikkeld in de vorm van een aantal nieuwe animaties en de vernieuwde StatLinetabel ‘Internationale handel; in- en uitvoer historie’. De visualisaties zijn gemaakt met R en plotly.js.

Visualisatie 100 jaar invoer en uitvoer van goederen

Omdat de statistiek de in- en uitvoerwaarde van goederen meet, is deze onderhevig aan prijsstijgingen. Om hier gedeeltelijk voor te corrigeren, kan de in- en uitvoer van goederen afgezet worden tegen het (nominale) bbp, zoals is gedaan in onderstaande animatie. De beginjaren van de statistiek zijn roerige jaren voor Nederland en de rest van de wereld. De in- en uitvoer van goederen schommelt sterk, ook ten opzichte van het bbp. Periodes van oorlog (1940-1945), crisis (1929, jaren 80, 2008) maar ook enorme voorspoed zijn duidelijk zichtbaar in de handelscijfers. Medio jaren 80 noteert Nederland steeds vaker een handelsoverschot. En tegenwoordig is de omvang van de export circa 64 procent van het bbp; de import circa 56 procent.

De ontwikkeling van de internationale handel per handelspartner

Tegenwoordig worden circa 9.500 verschillende goederensoorten en ruim 200 landen onderscheiden in de statistiek internationale handel in goederen. Deze animatie laat zien hoe de in- en uitvoer van de belangrijkste handelspartners zich heeft ontwikkeld. Op de horizontale as staat de uitvoer naar zeven grote partnerlanden uitgedrukt in percentage van het bbp. Op de verticale as staat de invoer uitgedrukt in percentage van het bbp. Dit zijn de coördinaten in het diagram. De diagonaal is de scheiding tussen een handelstekort of handelsoverschot met een bepaald partnerland. Boven deze diagonaal geeft aan dat uit dat betreffende land meer is ingevoerd dan naartoe is uitgevoerd (Nederland heeft een handelstekort met deze landen). Onder de diagonaal geeft juist aan dat er vanuit Nederland meer is uitgevoerd dan ingevoerd (Nederland heeft een handelsoverschot met deze landen). Zo is naast het belang van Duitsland ook de opmars van China sinds 2001 duidelijk te zien. De animatie laat het verloop over de periode van 100 jaar zien.

plaatje van in- en uitvoer als % van bbp per land

De ontwikkeling van de internationale handel per productgroep

Volgens de zelfde methodiek kan ook de invoer en uitvoer voor zes productgroepen worden geplot. Ook hier wordt de invoer en uitvoer van een bepaalde productgroep afgezet. Voedingsmiddelen en dranken zijn belangrijke exportproducten van Nederland, zoals blijkt uit onderstaande animatie. In de periode vóór 1960 was dit zelfs de belangrijkste exportcategorie. Fabrikaten zoals ijzer en staal, bouwmaterialen, stoffen en garens worden ook veel geëxporteerd. Dit is ook na 1960 nog een belangrijke groep exportgoederen. Opvallend is de sterke opmars van minerale brandstoffen, machines en transportmiddelen in de Nederlandse export. Door de wederuitvoerfunctie van Nederland ontwikkelt de import van deze goederengroepen zich vergelijkbaar, zij het iets minder prominent.

plaatje van in- en uitvoer als % van bbp per goederen

In dit nieuwsbericht en in de Internationaliseringsmonitor 2018, eerste kwartaal leest u meer over honderd jaar internationale handel in goederen.

Wij zouden graag uw mening willen over deze visualisaties. Dat kan een algemene indruk zijn maar ook meer specifieke punten die u goed of niet goed vindt. Is het bijvoorbeeld duidelijk wat er getoond wordt? Zo nee, hoe kunnen we dit verbeteren? Ontbreekt er relevante informatie?

Je browser wordt niet ondersteund. Upgrade je browser. Je hebt een inconsistente user-agent geleverd bij het oplossen van de uitdaging. Mogelijk heb je browserextensies of -instellingen ingeschakeld om de user-agent te vervalsen en moet je deze uitschakelen om door te gaan. Een deel van Turnstile is per ongeluk in de cache opgeslagen. Wis gelieve je cache. De tijd op de klok klopt niet. Zet je klok op de juiste tijd. Een ongespecificeerde fout heeft zich voorgedaan.