Verdieping van de zeevaartstatistieken: transshipment

Containerterminal in vogelvlucht

Het CBS stelt elk kwartaal cijfers samen over de goederen die in de Nederlandse zeehavens gelost en geladen worden. Informatie hierover krijgt het CBS van de douane, de havenbedrijven en Royal Dirkzwager. Een nieuw onderwerp waarover het CBS publiceert is transshipment van zeecontainers. Deze containers komen via zeeschepen Nederlandse havens binnen en verlaten deze havens vervolgens weer via een ander zeeschip. Het CBS heeft onderzoek verricht naar transshipment in het kader van een Europese opdracht. Uitkomsten van dit onderzoek zijn ook gepubliceerd in het nieuwsbericht ‘Groei containervervoer, forse toename transshipment’.

Nieuwe visualisatie transshipment containerstromen

In 2016 bezochten bijna 11 duizend containerschepen de haven van Rotterdam. Daarmee zijn 4 miljoen containers aangevoerd en gelost. Ongeveer een derde deel daarvan is op dezelfde terminal overgeladen op andere containerschepen en vervoerd naar een andere haven. Dit wordt transshipment genoemd. Rotterdam is een belangrijke hub voor transshipment van zeecontainers. In samenwerking met Brightland Smart Services is een visualisatie ontwikkeld die deze nieuwe data over transshipment weergeeft. Deze visualisatie is een vervolg op een eerdere visualisatie voor de lading en routes van containerschepen.

De visualisatie geeft een beeld van de goederenstromen van transshipment containers die in 2016 via de haven van Rotterdam zijn overgeslagen. De gegevens van de douane maken het mogelijk om een compleet beeld van de transshipment containers samen te stellen. In de infographic kunnen de afzonderlijke goederenstromen worden weergegeven. Met behulp van de cursor kunnen de goederenstromen worden geselecteerd, waarbij het bijbehorende gewicht in 1000 ton wordt getoond. Visualisatie zijn de goederenstromen gegroepeerd naar werelddeel. Per werelddeel kunnen de vijf belangrijkste herkomstlanden worden geselecteerd door op de balk onder herkomst het betreffende werelddeel te selecteren. De transshipment stromen kunnen verder worden uitgesplitst naar de acht belangrijkste goederengroepen met de behulp van de filterknoppen onder in de visualisatie. De cijfers in de visualisatie geven het vervoerde gewicht in 1000 ton weer.

Visualisatie transshipment containerstromen, 2016
(Klik op de het plaatje om naar de visualisatie te gaan)

CBS, Brightlands Smart Services

Geef uw mening

We zouden graag uw mening willen over deze nieuwe visualisatie. Dat kan een algemene indruk zijn, maar ook meer specifieke punten die u goed of niet goed vindt. Is het bijvoorbeeld duidelijk wat er getoond wordt? Zo nee, hoe kunnen we dit verbeteren? En ontbreekt er relevante informatie?

Je browser wordt niet ondersteund. Upgrade je browser. Je hebt een inconsistente user-agent geleverd bij het oplossen van de uitdaging. Mogelijk heb je browserextensies of -instellingen ingeschakeld om de user-agent te vervalsen en moet je deze uitschakelen om door te gaan. Een deel van Turnstile is per ongeluk in de cache opgeslagen. Wis gelieve je cache. De tijd op de klok klopt niet. Zet je klok op de juiste tijd. Een ongespecificeerde fout heeft zich voorgedaan.