© Hollandse Hoogte / Luuk van der Lee Fotografie

Risicofactoren voor armoede -18-30 en 40-64 jarigen in armoede

Risicofactoren voor armoede onder 18-30 en 40-64 jarigen in armoede op basis van populatiedekkende registerdata en machine learning.

Op basis van populatiedekkende registerdata over de periode 2011-2018 en machine learning heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vervolgonderzoek gedaan naar risicofactoren voor armoede om aanknopingspunten te vinden voor armoedebeleid van gemeentes. Hiertoe heeft het CBS een eerder ontwikkeld machine-learningmodel vereenvoudigd voor betere uitlegbaarheid van het model. Vervolgens is op basis van dit vereenvoudigde model ingezoomd op 18-30 en 40-64 jarigen in armoede om verder inzicht te krijgen in (combinaties) van kenmerken die samenhangen met een verhoogde kans om in armoede te blijven.

Bekostigd door: ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).

Feedback