Risicofactoren voor transities in en uit armoede

© Hollandse Hoogte / Flip Franssen

Risicofactoren voor transities in en uit armoede op basis van populatiedekkende registerdata en machine learning.

Met het oog op effectief armoedebeleid heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) onderzocht hoe goed op basis van (combinaties van) kenmerken de kans geschat kan worden dat iemand arm blijft dan wel arm wordt, en voor welke aspecten de combinatie van populatiedekkende registerdata en machine learning tot nieuwe inzichten over risicofactoren voor transities in en uit armoede kan leiden. Hiervoor zijn meer dan 500 potentiële risicofactoren voor armoede op het gebied van demografie, economie, gezondheid en criminaliteit onderzocht op basis van gegevens over de periode 2011 – 2018.

Bekostigd door: ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).

Feedback

Je browser wordt niet ondersteund. Upgrade je browser. Je hebt een inconsistente user-agent geleverd bij het oplossen van de uitdaging. Mogelijk heb je browserextensies of -instellingen ingeschakeld om de user-agent te vervalsen en moet je deze uitschakelen om door te gaan. Een deel van Turnstile is per ongeluk in de cache opgeslagen. Wis gelieve je cache. De tijd op de klok klopt niet. Zet je klok op de juiste tijd. Een ongespecificeerde fout heeft zich voorgedaan.