Nieuwe inzichten in mobiliteit door gecombineerde databronnen

Verkeer op snelweg
© Hollandse Hoogte

In deze paper wordt beschreven hoe meerdere gegevensbronnen over mobiliteit in de stad Rotterdam zijn gecombineerd tot een model voor scenarioanalyse. De bronnen zijn afkomstig van de RET, de Gemeente Rotterdam en het CBS. Het gaat om een verzameling bronnen die de werkelijke situatie meten en een verzameling administratieve bronnen. Beide typen data bronnen zijn omgerekend naar een niveau dat overeenkomt met metro segmenten. Op basis van de verhouding tussen administratieve bron en de werkelijke situatie worden de administratieve bronnen gekalibreerd zodat deze gebruikt kunnen worden voor het m aken van realistische verwachtingen over de impact van bevolkingsgroei op mobiliteit.

De methoden die in dit document worden gebruikt, zijn toepasbaar voor de analyse van elk scenario dat met behulp van administratieve gegevens kan worden beschreven. Dit wordt aangetoond door twee bevolkingsgroeiscenario's, waarbij het aantal bewoners kunstmatig wordt verhoogd voor specifieke wijken. Elk scenario wordt vervolgens toegepast op de inzichten die worden verkregen uit de verschillende gegevensbronnen om de effecten van de bevolkingsgroei op het metronet te illustreren. Dit document illustreert de toegevoegde waarde van het combineren van bronnen die afzonderlijk niet tot dezelfde inzichten zouden hebben geleid.

Via het formulier hieronder kunt u uw feedback aan ons doorgeven.


Je browser wordt niet ondersteund. Upgrade je browser. Je hebt een inconsistente user-agent geleverd bij het oplossen van de uitdaging. Mogelijk heb je browserextensies of -instellingen ingeschakeld om de user-agent te vervalsen en moet je deze uitschakelen om door te gaan. Een deel van Turnstile is per ongeluk in de cache opgeslagen. Wis gelieve je cache. De tijd op de klok klopt niet. Zet je klok op de juiste tijd. Een ongespecificeerde fout heeft zich voorgedaan.