© Nikki van Toorn (CBS)

Nieuwe kwaliteitscriteria voor het integreren van nieuwe data en methoden in de statistiek

Dit document beoogt een discussie op gang te brengen over een paradigmaverschuiving in de officiële statistiek die ontstaat door de opkomst van nieuwe (ongestructureerde) gegevensbronnen en -methoden die mogelijk niet in overeenstemming zijn met gevestigde en bestaande statistische praktijken en kwaliteitskaders. Het document bespreekt de sterke en zwakke punten van verschillende gegevensbronnen, methodologische, technische en "culturele" barrières bij het omgaan met nieuwe gegevens en methoden in data science en sluit af met suggesties voor het actualiseren van de bestaande kwaliteitskaders. Het CBS heeft vooralsnog het standpunt dat er geen sprake is van een paradigmaverschuiving, maar dat de bestaande productieprocessen ter discussie moeten worden gesteld en dat de bestaande kwaliteitskaders moeten worden geactualiseerd, zodat de officiële statistiek kan profiteren van de samensmelting van data, kennis en vaardigheden onder traditionele methodologen en data scientists.

Feedback