Auteur: Linda Pagen, Ilona Bouhuijs, Oksana Balabay, Manon Joosten

Adreskwaliteit 2021

Onderzoek naar de kwaliteit van adresgegevens in de BRP

Over deze publicatie

De adresgegevens in de Basisregistratie Personen (BRP) worden voor veel doeleinden gebruikt. Het is daarom belangrijk om te weten hoe betrouwbaar deze adresgegevens zijn. In navolging op eerder onderzoek in 2016 en 2018 zijn in 2021 enquêtes gehouden om de adreskwaliteit in 2021 te meten. In totaal zijn 2 500 adressen opgenomen in de steekproef waarbij ieder adres evenveel kans had om in de steekproef. Hierbij is per adres nagegaan wie er daadwerkelijk wonen of een briefadres hebben. Ook is nagegaan welke adressen ten tijde van het interview volgens de BRP bewoond waren. Uiteindelijk zijn 2 027 adressen in de kwaliteitsberekening meegenomen. Voor ieder adres is deze vergelijking zowel op persoons- als op adresniveau gemaakt. Het kwaliteitspercentage op persoonsniveau geeft aan welk deel van de personen die volgens de BRP op een adres geregistreerd waren, ook daadwerkelijk op dit adres bekend bleek. Het kwaliteitspercentage op adresniveau geeft aan bij welk deel van de adressen de aangetroffen personen exact overeenkomen met de volgens de BRP geregistreerde personen. Uit het onderzoek bleek het kwaliteitspercentage op persoonsniveau in 2021 97,4 procent te bedragen. Het kwaliteitspercentage op adresniveau ligt in 2021 op 95,2 procent. In vergelijk met eerder onderzoek in 2018 en 2016 ligt in 2021 de adreskwaliteit zowel op persoonsniveau als op adresniveau hoger dan alleen door toeval verklaard kan worden. Hierbij moet de kanttekening geplaatst worden dat het huidige onderzoek plaats gevonden heeft tijdens de coronapandemie. Daarom zal pas bij een volgend onderzoek bevestigd worden of deze toename in de kwaliteitspercentages blijvend zal zijn.